ABD'nin Nijer'den 1000'den fazla askerini çekme kararı, Batı Afrika ülkesindeki istikrarsız siyasi durum ve Sahel bölgesindeki değişen güç dengeleri bağlamında anlaşılmalıdır. Bu kararın hem ABD hem de bölge ülkeleri için önemli sonuçları olması beklenmektedir.

Neden ABD Nijer'den Çekiliyor?

Eyfel Kulesi'ne Giriş Ücretleri Hızla Artıyor Eyfel Kulesi'ne Giriş Ücretleri Hızla Artıyor

ABD'nin Nijer'den çekilmesinin birkaç temel nedeni vardır:

ABD askerlerinin Nijer'de konuşlanmasına ilişkin 12 yıllık anlaşma, Temmuz 2023'te askeri darbeyle göreve gelen mevcut Nijer yönetimi tarafından sonlandırıldı. Görüşmelere rağmen, ABD askerlerinin varlığına yönelik Nijer kamuoyundaki tepkiler ve yeni yönetimin tercihleri, ABD'nin çekilme kararını etkiledi. Son yıllarda Rusya, Wagner Grubu paralı askerleri aracılığıyla Sahel bölgesinde nüfuzunu artırdı. Nijer dahil olmak üzere bazı Batı Afrika ülkeleri, Fransa öncülüğündeki Barkhane operasyonuna olan güvenlerini kaybederek Rusya ile yakınlaşmaya başladı. Bu durum, ABD'nin askerî varlığının etkinliğini sorgulatmasına neden oldu.

Abd Nijer'den Çekiliyor (4)

ABD, son dönemde Afganistan'dan çekilmesi ve Çin'e odaklanması gibi küresel ölçekteki stratejik öncelikleri nedeniyle Afrika'daki askeri angajmanlarını azaltma eğilimindedir. Bu bağlamda, Nijer'deki askerî varlığının maliyeti ve sürdürülebilirliği de göz önünde bulundurularak karar alındı.

ABD Çekilmesinin Nijer'e ve Sahel Bölgesine Etkileri

ABD askerlerinin Nijer'den çekilmesi, ülkenin güvenlik durumu ve bölgesel istikrar açısından çeşitli riskler barındırmaktadır:

ABD askerleri, Nijer'de terörle mücadele operasyonlarında ve yerel güçlerin eğitiminde önemli rol oynamaktaydı. ABD'nin çekilmesi, terör örgütlerinin faaliyet alanını genişletmesi ve ülkedeki güvenlik ortamının bozulması riskini artırmaktadır. ABD'nin çekilmesiyle oluşan boşluk, Rusya ve İran gibi ülkelerin Nijer'deki nüfuzunu daha da güçlendirebilir. Bu durum, Sahel bölgesindeki güç dengelerini Rusya ve İran lehine değiştirebilir.

Abd Nijer'den Çekiliyor (2)

ABD askerlerinin varlığı, Sahel bölgesindeki ülkeler arasında güvenlik işbirliğini teşvik ediyordu. ABD'nin çekilmesi, bölgesel işbirliğinin zayıflamasına ve ülkelerin terörle mücadelede daha izole bir konuma düşmesine neden olabilir.

ABD Nijer'den Tamamen Vaz mı Geçiyor?

ABD'nin Nijer'den asker çekmesi, ülke ile olan tüm ilişkilerin kesildiği anlamına gelmez. ABD, diplomatik temsilcilik ve insansız hava aracı (İHA) üssü gibi unsurlar aracılığıyla Nijer'deki varlığını sürdürebilir. Ancak, askerî personelin çekilmesi, ABD'nin Nijer'deki etkinliğinin ve nüfuzunun önemli ölçüde azalmasına yol açacaktır.

ABD'nin Nijer'den Çekilmesi Sahel'de Yeni Bir Dönem mi?

ABD'nin Nijer'den asker çekme kararı, Sahel bölgesindeki güç dengelerini ve güvenlik ortamını önemli ölçüde etkileyecektir. Bu karar, Rusya ve İran gibi aktörlerin bölgedeki nüfuzunu artırmasına yol açabilirken, Fransa öncülüğündeki askeri operasyonların geleceğini de sorgulatmaktadır. ABD'nin Nijer'den çekilmesi, Sahel bölgesinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.