Orta Asya ülkelerinde temel bir gıda maddesi olarak kullanılan at etinin satışı ve yenmesi ABD ve birçok İslam ülkesinde yasaktır. Ancak bu et türü özellikle Almanya, Belçika ve Fransa gibi ülkelerin mutfaklarında önemli bir yer tutuyor.

Ülkemizde de yüzlerce yıldır tartışma konusu olan at etiyle ilgili birçok farklı görüş var. Kuran-ı Kerim’de at etiyle ilgili bir bilgi verilmemiş olması bu görüş farklılıklarının başlıca sebeplerinden biri. At eti haram mı, yenir mi, zararlı mı ve at eti neden yenmiyor sorularına sizler için cevap aradık.

At Eti Yenir Mi 2

At Eti Haram Mı?

At eti, Orta Asya ve birçok Avrupa ülkesinde sevilerek yense de ülkemizde pek popüler değil. Bu durumun başlıca sebeplerinden biri at eti haram mı sorusuna kesin bir cevap bulunamaması. Çünkü Din İşleri Yüksek Kurulu’nun da daha önce belirttiği üzere Kuran-ı Kerim’de at eti yemekle ilgili bir hüküm bulunmuyor.

Türk İHA'ları 40'a yakın ülkenin semalarını koruyor Türk İHA'ları 40'a yakın ülkenin semalarını koruyor

At eti haram mı sorusuna farklı mezheplerde farklı cevaplar veriliyor. Şâfiî ve Hanbelî mezheplerinde at eti yenilmesinde herhangi bir sakınca görülmüyor.

At eti yemenin helal olduğunu destekleyen kaynaklara örnek olarak aşağıdaki hadisler gösterilebilir:

  • “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Hayber günü evcil eşek etlerinden nehyetti de at etleri hususunda bize izin verdi.” Buhari 8/3937, Müslim 1941/36, Ebu Davud 3788
  • “Bizler, Hayber zamanında atların ve vahşi eşeklerin etlerini yedik. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), bizleri evcil eşek etlerinden nehyetti!” Müslim 1941/37
  • “Biz, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in zamanında bir at kestik ve onu yerdik.” Buhari 12/5596, Müslim 1942/38

Öte yandan Hanefî ve Mâlikî mezheplerine göre at eti yemek dinen uygun değildir ve mekruh kabul edilir. Bu görüşün sebeplerinden biri atların Kuran-ı Kerim’de savaş aracı olarak geçmesidir. Diğer bir sebep ise at eti yemenin yasak olduğunu belirten hadisler.

Bu hadislerden bazıları şunlardır:

"Resulullah (sav) şöyle buyurdu: 'Allah ve melekler at etini yemeyi haram kılmıştır.'" ("Sahih-i Buhari" 5209')

"Hz. Muhammed (Sav), at, katır, eşek etini ve azı dişi bulunan her yırtıcı hayvanın etini yasak etti." (Ahmed b. Hanbel)

At eti haram mı sorusunu cevapladıktan sonra at eti yenir mi, zararlı mı ve at eti neden yenmiyor gibi sorulara geçelim.

At Eti Yenir Mi

Yenir Mi? Zararlı Mı? At Eti Neden Yenmiyor?

At eti, özellikle Orta Asya ve Avrupa’da bolca tüketiliyor. Sağlık yönünden bakıldığında uygun koşullarda işlenen ve pişirilen atların etinin yenmesi herhangi bir soruna yol açmıyor. Öte yandan birçok kimyasal maddeye maruz kalan yarış atlarının eti önerilmiyor.

İslam’da at eti haram mı sorusuna kesin bir cevap bulunmadığı için bazı mezheplerde at eti yemek helalken bazı mezheplerde ise mekruh kabul ediliyor. Diğer dinlerde de ortak bir görüş bulunmuyor. Örneğin, Yahudiler at eti yemeyi haram kabul ederken Hristiyanlık’ta bu hususta bir yasak bulunmuyor.

Ülkemizde ise at eti satmak suçtur ve adli yaptırımları vardır.

At Etinin Neden Sağ Tarafı Yenir?

Bazı kaynaklarda “Savaşta olan bir kişi atın sağ arka budunu yiyebilir,” ifadesi geçse de doğru değildir. Gerek Kuran’ı Kerim’de gerekse hadislerde böyle bir söz yoktur. Ayrıca Yahudilik ve Hristiyanlık’ta da söz konusu ifadeye dair bir örnek bulunmuyor.

At eti haram mı, yenir mi, zararlı mı ve at eti neden yenmiyor sorularını sizler için cevapladık!