Çorum, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde bulunan bir şehirdir. 2021 yılında yapılan nüfus sayımına göre 14 ilçesi, 16 belediyesi, 126 mahallesi ve 759 köyü vardır. Çorum, leblebi üretimiyle ünlüdür. Şehirde ayrıca tarım ve sanayi sektörleri gelişmiştir. Osmancık ilçesinde pirinç yetiştiriciliği yaygındır. Kapari bitkisi de Osmancık’ın doğal zenginliklerinden biridir. Çorum hakkında pek çok soru soruluyor. O sorulardan olan Çorum'un en huzurlu ve güvenli ilçesi hangisidir? Sorusunun cevabı haberimiz içerisinde yer alıyor.

Çorum'un en huzurlu ve güvenli ilçesi hangisidir?

Çorum Merkez İlçesi

Çorum, İç Orta Karadeniz Bölgesi’nde bulunan ve aynı adı taşıyan ilin merkezi ve en büyük ilçesidir. 2020 yılında nüfusu 299.315 kişiye ulaşmıştır. Halkının çoğunluğu Türk kökenlidir. Çorum, toprak işleme ve makine üretimi gibi sanayi alanlarında gelişmiştir. Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesiminde yer alır. Doğusunda Amasya, güneyinde Yozgat, batısında Çankırı, kuzeyinde Sinop, kuzeydoğusunda Samsun, güneybatısında Kırıkkale ile komşudur.

Şehrin coğrafi konumu şöyledir: 34 derece 04 dk. doğu boylamı ile 39 derece 54 dk. kuzey enlemi arasındadır. Denizden yüksekliği (rakımı) ortalama 820 metredir. Ankara’ya 244, İstanbul’a 608, Amasya’ya 92, Sinop’a 294, Samsun’a 167, Tokat’a ise 188 km uzaklıktadır.

Alaca İlçesi

Alaca İlçesi, M.Ö. 5000 yıllarından beri var olan tarihi bir yerdir. Antik çağda “Etonia” adıyla bilinen ilçe merkezi, daha sonra Hüseyinova olarak anılmıştır. 1919 yılında Hüseyinabâd adıyla ilçe olmuş, 1932 yılında ise Alaca adını almıştır.

İlçe, Çorum’un güneybatısında, Yozgat-Çorum ve Sungurlu-Tokat karayollarının kavşak noktasında yer almaktadır. Çevresinde Çorum, Yozgat, Çekerek ve Sungurlu ilçeleri bulunmaktadır.

Alaca’nın turistik açıdan en değerli yerleri Eskiyapar ve Mahmudiye köylerindeki tarihi kalıntılar, Hitit Dönemi’ne ait eserlerle ünlü Alacahöyük, Kalınkaya ve Pazarlı ören yerleri, Gerdekkaya mezarı ve Koçhisar Mağarası’dır. Ayrıca ilçe merkezinde Ömer Osman Paşa’nın 1763 yılında yaptırdığı Eski Cami, Ardahan Göçmeni Şeyh Efendi’nin 1893 yılında ahşap olarak inşa ettiği Yeni Cami ve Hüseyin Gazi Türbesi de görülmeye değer tarihi yapılar arasındadır.

Bayat İlçesi

Bayat, Çorum’un bir ilçesi olup, MÖ 1. yüzyıldan beri var olan bir yerleşim yeridir. Şehrin kuzeydoğusunda bulunan kaya mezarları yakın roma dönemine aittir ve ilçe içinde de yakın roma uygarlığından kalma para, heykel ve mezarlar görülebilir. İlçenin alanı 770 km², yüksekliği ise 625 metredir. Köroğlu Dağlarının doğu ucunda, Orta Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi arasında, Orta Kızılırmak bölgesinde yer almaktadır. Çorum’a 83 kilometre uzaklıktadır. Yıllık ortalama yağış miktarı 445,2 mm’dir. 

Boğazkale İlçesi

Boğazkale, Çorum’un tarihi bir ilçesidir. İlçede Kalkolitik çağdan kalma izler bulunmaktadır ve en eski yerleşim MÖ 5000 yıllarına dayanmaktadır. Boğazkale, 4 km doğusunda bulunan Hattuşaş antik kentiyle ünlüdür. Hattuşaş, MÖ 17 ve 13. yüzyıllarda Hitit İmparatorluğunun başkentliğini yapmıştır.

Boğazkale, Hatti, Asur, Hitit, Frig, Galat, Roma ve Bizans medeniyetlerinin izlerini taşımaktadır. İlçenin en önemli tarihi yerlerinden biri de Hattuşanın etkileyici açık hava tapınağı olan Yazılıkaya’dır.

Boğazkale’ye Dulkadiroğulları Beyliği sonrasında gelen Dölarslanlar ailesi, 1664 yılında ilçeye bir konak kompleksi inşa ettirmiştir. Boğazkale’nin eski adı Boğazköy’dür ve 1936 yılında değiştirilmiştir. İlçe, 1966 yılında belediye kurmuş, 1987 yılında da Sungurlu’dan ayrılarak ilçe olmuştur.

Dodurga İlçesi

Dodurga, Çorum’un bir ilçesidir. Çorum il merkezine 45 km, Osmancık ilçesine 35 km, İskilip ilçesine 57 km, Kargı ilçesine 65 km, Oğuzlar ilçesine 25 km, Laçin ilçesine 16 km, Hamamözü ilçesine 25 km mesafededir.

Dodurga, 1964 yılında Osmancık’a bağlı bir belde iken belediye kurulmuş, 1990 yılında ise ilçe statüsü kazanmıştır. İlçede kapari, ayva, üzüm, ceviz, pirinç gibi ürünler yetiştirilmektedir. Linyit madeni de ilçede bulunmaktadır. İlçenin yakınında Obruk barajı ve Kızılırmak nehri vardır.

İskilip İlçesi

İskilip, Çorum’un bir ilçesi olduğu gibi, tarihî bir bölgenin de ismidir. Hititler zamanında İskilip ve Kastamonu’ya bağlı Tosya ilçesinin yer aldığı coğrafyaya Tarittara veya Turmitta adı verilirdi.

Sonraki dönemlerde İskila, Blocium/Bloacium, Iskelib, İskelib, İmad (Direklibel) gibi çeşitli isimlerle anılmıştır. Osmanlı Devleti’nin Kanuni Sultan Süleyman sonrasındaki döneminde, Batılı -özellikle Fransız- kaynaklarda Esculape (Eskülap) şeklinde de geçmektedir. İskilip kelimesi tarihte ilk defa Sümer mitolojisindeki Gılgamış Destanı’nda “iškila-bi” olarak görülmektedir.

Kargı İlçesi

Blaene adıyla bilinen Kargı, Türklerin bölgeye gelmesinden önce yerli halkın yaşadığı bir yerdi. Bu ad hâlâ Günyazı köyü yakınlarında bir mevkiye verilmektedir. Kargı ismini alışı, 16. yüzyılın başlarında yaşanan bir olaya dayanmaktadır. Kargı ve çevresi 11. yüzyılın sonlarında Türklerin hakimiyetine girmiş, fakat uzun süre önemli bir yer olmamıştır. 1521 yılında yapılan sayımda Çankırı sancağına bağlı, 44 köyün bulunduğu küçük bir kaza olarak kaydedilmiştir.

1579 yılında ise kaza merkezi olan Kargı’nın nüfusu artmış, 177 hane ve dört mahalle olduğu görülmüştür. 19.yüzyılın sonunda Tosya kazasına bağlı bir nahiye olan  Kargı, 1914 yılında Çorum sancağına bağlı Osmancık kazasına dahil edilmiştir. 1927 yılında ise tekrar Tosya kazasına bağlanmıştır. 1936’da ilçe statüsü kazanan Kargı, önce Kastamonu iline, sonra da 1956 yılında Çorum iline bağlanmıştır.

Laçin İlçesi

Laçin, Çorum’un bir ilçesidir. Laçin, ilçe statüsüne kavuşmadan önce iki bölümden oluşan bir köy idi: Büyüklaçin ve Küçüklaçin. 20 Mayıs 1990’da ilçe olmuştur. Laçin’in yüksekliği 720 metre, alanı 214 km2, Çorum’a mesafesi 26 km’dir.

Laçin, Türkiye’de Karadeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir geçiş bölgesindedir. İlçede kışlar soğuk, yazlar ise sıcak ve kuraktır. En çok yağış bahar mevsiminde düşmektedir. Yıllık ortalama yağış miktarı 530,2 mm’dir. İlçenin güneyinde bulunan Köse Dağı (1750 m) ve Eğerci Dağı (1765 m) ormanlık alanlardır.

Mecitözü İlçesi

Mecitözü, Çorum ilinin bir ilçesidir ve Cumhuriyet kurulduğundan beri ilçe olarak kalmıştır. Mecitözü’nün bulunduğu bölgede 11. yüzyıla kadar ana yerleşim yeri, bugünkü Beyözü köyünün olduğu yerde, tarihte Eukhatia, Theodoropolis, Avkat gibi isimlerle anılan bir kasabaydı. Bu kasaba, Roma ve Bizans zamanında, her yıl yapılan panayırıyla ünlüydü. 11. yüzyılın sonlarında yerleşim yeri, şimdiki Mecitözü’nün olduğu yere taşındı ve eski kasaba önemini kaybetti. Bu dönemde Türkmenler bölgeye yerleşti.

Mecitözü ismi, Danişmendliler zamanında bölgenin kadısı olan ve ilçede malikânesi bulunan Abdülmecîd el-Herevî’den gelir. 12. yüzyıldan itibaren kaynaklarda “Mecid-özü” şeklinde geçer.

Oğuzlar İlçesi

Oğuzlar, eski adıyla Karabörk Divanı, Çorum iline bağlı bir ilçedir. İlçenin merkezi, 1964 yılında Karaören adını alarak bucak haline gelen ve 1990 yılında Oğuzlar ismini alan Karaviran köyüdür. İlçe merkezi, Çorum’un 54 km uzağındadır. Merkezde yaşayan 2876 kişinin 1388’i erkek, 1488’i kadındır. İlçe/Belde/Köy toplam nüfusu ise 2376’dır. İlçenin Laçin ilçesi ile olan sınırını Kızılırmak nehri çizer.

İlçenin belediyesi 1965 yılında kurulmuştur. Belediyenin ilk başkanı Hasan Özoğlu’dur. Hasan Özoğlu, Mecitözü’nde öğretmenlik yaparken, Karaören kasabası belediyeye dönüştürülmüş ve Mustafa Sünnetçi liderliğindeki bir grup tarafından belediye başkanlığı için Karaören’e davet edilmiştir. Kentin su dağıtım sistemi ise 1973 yılında tamamlanmıştır.

Ortaköy İlçesi

Ortaköy, Çorum’un güneydoğusunda yer alan bir ilçedir. Çorum’a 53 Km. uzaklıktadır. Doğal güzellikleri ile ünlü bir ilçedir. İncesu Kanyonu, Karlıca yaylası ve Aşdağul mağarası gibi doğa harikalarına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Hititlerin başkenti olan Şapinuva’nın kalıntıları da ilçede bulunmaktadır. Ortaköy’ün ne zaman kurulduğu tam olarak bilinmemektedir.

Türkler Orta Asya’dan gelip üç kabile halinde bölgeye yerleşmişlerdir. Bu kabilelerden biri Asraköy’ü, diğeri Pınarköy’ü, üçüncüsü ise Ortaköy’ü seçmiştir. Ortaköy, bu iki köyün ortasında kaldığı için bu ismi almıştır. Pınarköy ve Asraköy daha sonra Ortaköy ile birleşerek Ortaköy ilçesini oluşturmuştur. Ortaköy, 1959 yılında ilçe statüsü kazanmıştır.

Osmancık İlçesi

Osmancık, Çorum’un kuzeyinde yer alan bir ilçesidir. Karadeniz Bölgesi’nde, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz bölümlerinin birleştiği noktada bulunur. Osmancık, (D100) yolu üzerinde olup, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’ni batıya bağlar. Çorum il merkezine 61 km, Samsun’a 171 km, Ankara’ya 304 km, İstanbul’a 570 km uzaklıktadır.

İç Anadolu Bölgesi ile Samsun-İstanbul yollarının kesişim yerindedir. Samsun, Amasya ve Sinop illeriyle komşudur. Osmancık, Kuzey Kızılırmak havzasında yer alır. Eski adı Aflanos olan Osmancık, tarihi ve kültürel zenginliklere sahiptir.

Sungurlu İlçesi

Sungurlu, Çorum’un bir ilçesidir ve Karadeniz ile Ankara arasındaki otoyolun üzerindedir. Bu yüzden ilçe merkezi gelişmiştir ve Çorum ilçeleri içinde en çok merkezi nüfusu vardır. Sungurlu isminin, Sunguroğlu Mehmet Bey’den geldiği söylenir. Sungurlu, Osmanlı zamanında Sivas eyaletine bağlıymış.

Sungurlu bölgesi, Asurlular, Hititler, Frigler, Kimmerler, Moğollar, İskender, Galatlar gibi birçok uygarlığın yönetiminde kalmıştır. 1071 yılında Malazgirt Savaşı ile Anadolu Türklere açıldıktan sonra Sungurlu ve çevresi Danişment Ahmet Gazi tarafından Bizanslılardan alınmış ve Türk hakimiyetine girmiştir.

Boykot Olmayan Ayakkabı Markaları Hangileri? Yerli Ayakkabı Markaları Listesi Boykot Olmayan Ayakkabı Markaları Hangileri? Yerli Ayakkabı Markaları Listesi

Uğurludağ İlçesi

Uğurludağ, Çorum’un bir ilçesidir. Uğurludağ’ın eski adı Kızılören’dir. Kızılören 1929 yılında İskilip’in bir köyü iken, nüfusunun artmasıyla nahiye olmuş ve yine İskilip’e bağlanmıştır. 1954 yılında arkasındaki Urlu Dağı’ndan dolayı Uğurludağ ismini almış, 1969 yılında belediye, 1987 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. Çorum’a uzaklığı 66 km’dir.

İlçede İç Anadolu ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde görülen iklim özellikleri görülür. Çam ağaçlarıyla kaplı ormanlarda yabani fındık ağaçları da bulunur. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Ortalama yıllık yağış miktarı 4500mm’dir. Kar yağışı kışları pek fazla olmaz. İlçe sınırları içinde 4000 yıllık Hatti Medeniyeti’nin izleri vardır.

Çorum hakkında vatandaşlar çok fazla soru soruyor. Bu sorulardan birisi de Çorum'un en huzurlu ve güvenli ilçesi hangisidir? Sorusu, bu sorunun cevabını vermek için bir kaç araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Osmancık İlçesi, Çorum'un en huzurlu ve güvenli ilçesi olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Mehmet Pamuk