Dizel motorların çalışma prensibine bakıldığında ise, karşımıza içten yanmalı bir motor tipi çıkmaktadır. Dizel motorlar genel olarak oksijen içeren bir gazın sıkıştırılarak yüksek basınç ve sıcaklığa ulaşmasından sonra silindir içine püskürtülen yakıtın alev alması ve patlaması sonucunda çalışmaktadır.

Bu mükemmel motorun mucidi kim diye bakacak olursak karşımıza Alman mühendis Rudolf Diesel çıkmaktadır.

Peki, dizel motor ile benzinli motor farkı nedir diye merak edenler var. İşte aralarındaki fark ise şöyle açıklanabilir. Dizel motorlar, benzinli motorlara göre ateşleme için bujiye ve yakıt oksijeni karışımı oluşturabilmek için karbüratöre ihtiyaç duymazlar.

Dizen motorlar, benzinli motorlara göre çalışma prensipleri farklıdır. Dizel motorlar sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle mazot püskürtülerek patlama ile çalışırlar.

Dizel motorun tarihine baktığımızda ise otomobilin doğduğu yıllara dayanmaktadır. Alman mühendis Rudolf Diesel tarafından 1892 yılında yapılan bu motor, daha sonra 1893 yılında patenti alınmıştır.

Dizel motorlar ilk defa gemi ve trenlerde kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra ise kullanım alanları iş makineleri, ticari ve binek araçlarda birlikte yaygınlaşmıştır.

Dizel motorların avantajları ise yakıt tasarrufu açısından iyidir az yakmasının yanında verimliliği yüksektir.

Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle ne püskürtülür (1)

Dizel Motorlu Araçlarda Hangi Emisyonlar Yayılır?

Dizel motorlardan yayılan emisyon ne olduğuna bakmadan önce, emisyon nedir diye cevaplayalım. Emisyon araçlar, sanayi tesisleri, elektrik santralleri ve tarım faaliyetleri gibi herhangi bir dış etmen kaynaktan çevreye yayılan olumsuz, zararlı olan katı, sıvı ve gaz haldeki atıklardır.

Emisyonun zararları arasında ise hava kirliliği, asitli yağmurlar, küresel ısınma ve ozon tabakasında delinmeler gibi durumlar söz konu olmaktadır.

Dizel motorlardan yayılan emisyon gazları ise şu şekilde çıkmaktadır. İçten yanmalı motorların çalışma prensiblerinden dolayı oluşmaktadır. Yani dizel motorlar sıkıştırılmış hava üzerine enjektör yardımıyla mazot püskürtülmesi sonucu patlama meydana gelmektedir. Bu meydana gelen patlama sonucunda egzoz gazları çıkmaktadır. Bu emisyon gazları arasında ise, azot oksitler (NOX), karbon monoksit (CO), yanmamış hidrokarbonlar (CH), ve prtikül madde (PM) bulunmaktadır. Ayrıca kullanılan yakıtın içeriğine bağlı olarak kükürt (SOx) ve kurşun (Pb) gibi emisyon gazlarıda ortaya çıkmaktadır.

Dizel Motorlarda Sıkıştırılmış Hava Üzerine Enjektörle Ne Püskürtülür?

Dizel motorlar sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle mazot püskürtülür. Bu yakıt türü ise, dizel motor içindeki enjektörler aracılığıyla sıkıştırılmış hava ile karıştırılarak ateşlenir. Bu aşamanın sonucunda ise motorun güç üretmesi sağlanır. Genel olarak dizel motorun çalışma prensibi enjektörle mazot püskürttürülerek gerçekleşir.