TRT 1’in ekranlarının iddialı yapımlarından Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi çok seviliyor. Her hafta milyonlarca insanı ekran başına kilitleyen dizi yurtdışında da beğeniyle takip ediliyor.

Sevilen dizinin son bölümlerinde Fatımi Devleti’nin adı sıkça geçmeye başladı. Birçok izleyici konuyla ilgili daha fazla bilgi almak istiyor. Bunun sonucunda da Fatımiler Türk mü, Müslüman mı, kurucusu kim gibi sorular soruluyor.

Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını sizler için araştırdık.

Fatımiler Turk Mu

Umut Evirgen Kim? Nereli? Babası Kim? Ne İş Yapıyor? Umut Evirgen Evli Mi? Eski Sevgilileri Kimlerdi? Umut Evirgen Kim? Nereli? Babası Kim? Ne İş Yapıyor? Umut Evirgen Evli Mi? Eski Sevgilileri Kimlerdi?

Fatımiler Türk Mü? Müslüman Mı?

Son dönemde sosyal medyada sık sık Fatımi Devletiyle ilgili sorular dolaşıyor. Bu soruların başında ise Fatımilerin Türk mü, Müslüman mı olduğu soruları geliyor.

Fatımi Devleti, 909 yılında Tunus’un Mehdiye şehrinde kuruldu. Devletin kökenleri Kuzey Afrikalı Berberi kavimlerine dayanmaktadır.

Fatımi adının İslam peygamberi Hz. Muhammed’in kızı ve Hz. Ali’nin eşi Fatıma Zehra’dan geldiğini iddia etmişlerdir. Devleti yöneten grup Şii inancının İsmaili mezhebine bağlıydı. Devletin nüfusunu büyük ölçüde Müslümanlar oluştursa da vatandaşlarının arasında Yahudiler ve Hristiyanlar da vardı.

Fatımiler, devletin kuruluşundan 64 yıl sonra başkentlerini Kahire'ye taşıdılar. Zaman içinde Fas, Cezayir, Libya, Malta, Sicilya, Sardinya, Korsika, Tunus, Mısır, Filistin, Lübnan, Ürdün ve Suriye'de hakimiyet gösteren büyük bir devlete dönüştüler.

Fatımi Devleti’nin ordusunda çok sayıda Türk de bulunuyordu. Genellikle okçu ve ağır süvari birliklerini oluşturuyordu.

Kısacası Fatımi Devleti, İsmaili mezhebinin etkin olduğu Müslüman bir devlet olup Türk devleti olarak görülmemektedir.

Fatımiler Turk Mu 5

Fatımi Devleti’nin Kurucusu Kimdir?

Fatımiler Türk mü sorusunun ardından merak edilen diğer bir konu devletin kurucusunun kim olduğudur.

31 Temmuz 873 tarihinde doğan Ubeydullâh el-Mehdi, Fatımi Devleti’nin kurucusu ve İsmaili mezhebinin ilk imamıdır.

Fatımi Devletini kurduğu 909 yılından öldüğü 3 Mart 934 tarihine kadar hüküm sürdü.

Fatımiler Turk Mu 4

Fatımi Devletini Kim Yıktı?

Fatımiler Türk mü diye sorulan Fatımi Devleti 1171 yılında Kudüs Fatihi olarak bilinen Selahattin Eyyübi tarafından yıkıldı.

Zengi Hanedanına bağlı olan Selahattin Eyyübi kendisine verilen emirle 1164 yılında Kahire’ye gitti. Görevi, Fatımi Devleti’nin yönetim kademelerine girerek devleti ortadan kaldırmaktı.

Haçlı saldırılarına karşı birçok zafer kazanarak adından sıkça söz ettirdi. Bunun sonucunda devlet kademesi içinde kendisine yer buldu.

Selahattin Eyyübi, rakiplerinin birer birer ortadan kaybolmasıyla1169 yılında vezirliğe kadar yükseldi.

1171 yılında ülkenin hükümdarı Adıd’ın ölmesiyle Fatımi Devleti’nin varlığına son verdi.

Selahattin Eyyübi’nin müdahalesinden önce de devlet hızla yıkıma gidiyordu.

Çünkü Fatımi Devleti, 12. yüzyılın başlarında birçok iç ve dış kaynaklı sorunla mücadele ediyordu.

Devleti yıkıma götüren sorunlardan bazıları şu şekildedir:

  • İç Karışıklıklar
  • Dış Baskılar ve Saldırılar

İç Karışıklıklar

Fatımiler, devletin merkezi idaresi güç kaybetmeye başladıkça ülkenin uzak köşelerindeki askerlerin üzerindeki nüfuzlarını kaybetmeye başladılar.

Daha sonra bu bölgelerdeki komutanlar kendi bağımsızlıklarını ilan ederek devlete karşı gelmeye başladılar. Bunun sonucunda da Fatımi Devleti hızla toprak ve asker kaybetmeye başladı.

Ayrıca Mısır çevresinde bulunan Berberi kabilelerinin bağımsızlık için isyan etmeleri de çöküş sürecini hızlandırmıştır.

İç karışıklıkları durduramayan devlette siyasi istikrarsızlıklar ve taht kavgaları baş göstermeye başladı. Bu durum, devletin dış saldırılara karşı savunmasız kalmasına yol açtı.

Fatımiler Turk Mu 3

Dış Baskılar ve Saldırılar

Fatımi Devleti, yönetimin gün geçtikçe zayıflamaya başlamasıyla birçok dış saldırıya maruz kaldı. Özellikle Kudüs’ü ele geçirme amacıyla düzenlenen Haçlı Seferleri ülkenin büyük kayıplar vermesine yol açtı.

Ayrıca Büyük Selçuklu İmparatorluğu da topraklarını genişletmek için Fatımi Devleti’nin hakim olduğu bölgelere akınlar düzenlemiştir.

Fatımiler Türk mü, Müslüman mı, Fatımi Devleti’nin kurucusu kimdir, kim yıktı sorularını sizler için cevapladık