Hızır Çelebi karakterinin Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine dahil olması sonrasında kendisi hakkında çok fazla soru sorulmaya başlandı. Özellikle Hızır Çelebi kimdir, kimin oğlu ve hayat hikayesi nedir gibi sorular internet kullanılıcıları tarafından çokça sorulmaya başladı.

Beşiktaş'ın Devrem Arası Transfer Dönemi Bombası Salih Uçan ile Uzun Vadeli Anlaşma mı? Beşiktaş'ın Devrem Arası Transfer Dönemi Bombası Salih Uçan ile Uzun Vadeli Anlaşma mı?

Osmanlı tarihinin en etkili Devlet adamları arasında gösterilen Hızır Çelebi Fatih Sultan Mehmet Han tarafından önemli görevlere atanmış bir alimdi. Bizde bu yazımızda sizler için Hızır Çelebi'nin hayatına bir bakış atmaya çalışacağız. Keyifli okumalar diliyoruz.

Hızır Çelebi Kimdir

Hızır Çelebi Kimdir?

Doğumu net olmamakla birlikte bazı kaynaklarda 1407 yılına denk gelen Hızır Çelebi bir Osmanlı alimi olarak bilinmektedir. Hızır Çelebi'nin gerçek ve tam ismi ise Şemseddin Ahmed olarak karşımıza çıkıyor.

1453 yılından sonra İstanbul'un fethedilmesinin ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un ilk Kadısı olarak atanmıştır. Hızır Çelebi alimlik ve bilgelik özellikleri ile tanınan bir Devlet adamıdır. İyi derecede Arapça, Farsça ve Türkçe bilen Çelebi aynı zamanda bu dillerde şiirlerde yazmıştır.

Yaşadığı ve yaşadıktan sonraki dönemde kendisi için çok büyük metiyeler dizilmiş iltifatlar edilmiştir. Hızır Çelebi'den farklı kaynaklarda İkinci İbn Sînâ, ilim dağarcığı ve başlı başına bir ilim dünyası.

Hızır Çelebi kendinden önceki yazarlardan Fahreddin er-Râzi'nin tarzını devam ettirdiği savunulmaktadır.

Hızır Çelebi'nin kısaca kim olduğunu açıkladık. Gelin birde Hızır Çelebi kimin oğlu buna göz atalım...

Hızır Çelebi Kimin Oğlu

Hızır Çelebi Kimin Oğlu?

Hızır Çelebi'nin hayatı kadar ailesi ve anne babası da merak konusu olan soruların başında yer alıyor. Sosyal medyada ve internette Hızır Çelebi kim oğlu sorusu çok fazla aranıyor.

Hızır Çelebi Sivrihisar kadısı Hoca Musa Efendi'nin oğlu olarak biliniyor. Babası da kendisi gibi bir ilim insanı ve Devlet adamı olarak karşımıza çıkıyor. Hızır Çelebi hakkında ki en dikkat çekici iddialardan birisi annesi hakkında ortaya atılmıştır.

Bazı kaynaklar Hızır Çelebi'nin annesi kim sorusuna, Çelebi'nin annesinin Nasreddin Hoca'nın kızı olduğu cevabını vermişlerdir. Fakat bu bilginin gerçekliği ispatlanamamıştır.

Hızır Çelebi kimdir ve kimin oğludur sorularına kısa cevaplar verdik. Şimdi de Hızır Çelebi'nin hayatına dair derin bir incelemede bulunalım.

Hızır Çelebi Hayat Hikayesi

Hızır Çelebi Hayat Hikayesi

Hızır Çelebi'nin en dikkat çeken özelliklerinin başında bir İslam alimi olması gelmektedir. Doğumundan sonra ilk eğtimini babası Musa Efendi vermiştir. Bu eğitimin ardından Hızır Bey Bursa'ya gitmiştir. Burada Osmanlı'nın önemli ilim insanlarından olan Molla Yegan'dan eğitim alarak kendini geliştirmeye devam etmiştir.

Hızır Bey kendine eş olarakta Molla Yegan'ın kızını seçmiştir ve ailesinin temellerini atmıştır. Öğrenim hayatını nokta koyan Hızır Çelebi Sivrihisar da bir medresede müderrislik görevine getirilmiştir.

Hızır Çelebi'nin Sivrihisar kadılığı döneminde yaptığı icraatlardan olan Sivrihisar Ulu Caminin onarımı sonrasında, Camii günümüze kadar hizmet vermeye devam etmektedir.

Bazı kaynaklarda Çelebi'nin II. Mehmed'in gözüne girmesini sağlayan olay bir atışmadı. Arap bir alim ile yaptığı atışmayı kazanan Çelebi bu galibiyet sonrasında Sultaniye Medresesi'ne müderris olarak atanmıştır. Bu olay gerçekleştiğinde II. Mehmed'in 12 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

Hızır Çelebi kendisi gibi önemli İslam alimlerine de dersler vermiştir. Çelebi'nin öğrencileri arasında Hocazâde Muslihuddin, Hayâlî Ahmed Efendi Alâeddin Arabî, Hatibzâde Muhyiddin, Molla Ayas, Kadızâde Molla Kâsım ve Muarrifzâde gibi isimler bulunmaktadır.

Hızır Çelebi Sivrihisar kadılığı sonrasında ikinci kadılık görevini Yanbolu'da yerine getirmiştir. Çelebi'nin bir sonra ki kadılık durağı ise İstanbul oldu. İstanbul'un fethinden sonra ilk kadı olarak atanan Çelebi'nin bu nedenle Türk tarihinde ayrı bir yeri bulunmaktadır.

İstanbul kadılığı sırasında önemli hizmetlerde bulunan Çelebi İstanbul tarihine ismini yazdırmıştır. Çelebi İstanbul'da adliye, belediye, emniyet ve imar hizmetleri gibi önemli işerde öncülük etmiştir. Çelebi hayatını bugüne göre genç sayılacak yaşta 1456 yılında 50 yaşında iken kaybetmiştir.

ÖNERİ İÇERİK: Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisi Hızır Çelebi Kim?

Hızır Çelebi'nin mezarlığı Voynuk Şucaeddin Camii haziresinde bulunmaktadır. Camii 1957 yılında yıkılsa da Çelebi'nin mezarlığı bloklar ile korunmuştur. Çelebi'nin birçok farklı yerde ismi yaşatılmaya halen devam ediyor.

İstanbul Kadıköy ismi Hızır Bey'e arpalık tahsis edilmesi dolayısıyla verişmiştir. Ayrıca Unkapanı'nda Hızır Çelebi mahallesi ve mescidi vardır.

Hızır Çelebi'nin toplam 5 çocuğu dünyaya gelmiştir. Çocuklarından 3'ü erkek ve 2'si de kızdır. Oğullarının ismi Yâkub Paşa, Müftü Ahmed Paşa ve Sinan Paşa'dır. Kızlarının ismi ise Hacı Kadın ve Fahrünnisâ Hatun'dur. Hızır Çelebi'nin tüm çocukları yardım severlikleri ile tanınmışlardır.