Hücreler büyüdükçe hem hacimleri hem de yüzeyleri büyür. Ancak yüzeylerin büyümesi hacimlerinkinden daha yavaştır. Hücreler madde alışverişini yüzeyleriyle yaparlar. Bu yüzden hücreler büyüdükten sonra yüzeyleri madde alışverişine yetmeyebilir.Peki Hücre bölünmesi neden gereklidir? Bir hücre Bölünmezse ne olur? İşte detaylar...

Hücre bölünmesi neden gereklidir?

Hücreler çoğu zaman küp veya silindir biçimindedir. Bu biçimler hacim ve yüzey arasında uyum sağlamakta güçlük çıkarabilir. Bu da hücrelerin bölünmesini zorunlu kılar. Hücre bölünmesi ile hacim yüzey uyumu yeniden oluşur.

Bölünme sürecinde sitoplazma/çekirdek oranı da rol oynar. Hücre büyüdükçe sitoplazmadaki büyüme çekirdeğin hücreyi idare etmesini güçleştirir. Yani hücre bölünmesinin bir sebebi de sitoplazma ve çekirdek arasındaki uyumsuzluklardır. Bu durumda hücre ölür ya da bölünür.

Bir hücre bölünmezse ne olur?

Hücrede çekirdeğin etkilediği bölge kısıtlıdır. Bu yüzden hacim/yüzey oranının büyümesi çekirdeğin sitoplazma üzerindeki kontrolünü zorlaştırır. Hücre bölünebilmesi için önce belirli bir boyuta ulaşmalıdır.

Hücrenin boyutunun artması, bölünmesi için yeterli değildir. Yeterli büyüklüğe erişen hücrelerde bölünme ancak DNA’nın verdiği kod ile mümkün olur.

Hücre dışarıdan bir hasar görürse veya yaralanırsa, zarar gören hücre bölünerek kendini tamir eder. Ayrıca büyüme hormonları da hücreleri harekete geçirir ve bölünmelerini sağlar. Tırnakların uzaması, yaraların kapanması, üreme hücrelerinin artması gibi durumlar hücre bölünmesi ile olur.