Konya, Anadolu’nun en eski ve en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi, kültürel, ekonomik ve coğrafi özellikleriyle Türkiye’nin dikkat çeken illerinden biridir. Bu yazımızda Konya'nın en temiz havası olan ilçesi hangisi? Gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Konya'nın en temiz havası olan ilçesi hangisi? İşte cevaplar...

Konya'nın en temiz havası olan ilçesi hangisi?

Konya

Konya, Anadolu’nun en eski ve en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültür, sanat ve ilim alanlarında zengin bir miras bırakmıştır. Konya, 1467 yılında Osmanlı Devleti’nin sınırlarına katılmıştır. Konya, Cumhuriyet döneminde de gelişimini sürdürmüştür. 1923 yılında il olan Konya, bugün Türkiye’nin en büyük ve en kalabalık şehirlerinden biridir.

Yüzölçümü 39.000 km² ile Türkiye’nin en geniş ili olan Konya, Orta Anadolu yaylasında yer alır. Beyşehir Gölü, Konya ilinin batısında, Konya ve Isparta illerinin sınırında bulunan Türkiye’nin ikinci büyük gölüdür. Aynı zamanda en büyük tatlı su gölüdür.

Konya, karasal iklimin etkisindedir. Yazlar kuru ve sıcak, kışlar soğuk ve karlı geçer.

Konya'nın Tarihi

Konya, Anadolu’nun en eski ve en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültür, sanat ve ilim alanlarında zengin bir miras bırakmıştır. Konya’nın tarihçesi hakkında size kısaca bilgi vermek isterim.

Konya’nın adının kökeni hakkında çeşitli görüşler vardır. Bazı kaynaklara göre, Konya adı “kutsal tasvir” anlamına gelen “ikon” sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük, Bizans döneminde şehrin adı olan “İkonion” ile bağlantılıdır. Araplar ise şehre “Kuniya” demişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ise şehrin adı değişmeden günümüze kadar gelmiştir.

Konya, tarih öncesi çağlardan beri yerleşim yeri olmuştur. Şehir merkezine yakın olan Çatalhöyük, dünyanın en eski ve en gelişmiş neolitik devir yerleşim merkezidir. Burada tarım, ateş, yerleşik hayat ve ortak savunma gibi pek çok kültürel özellik başlamıştır. Alaeddin Tepesi ise neolitik dönem sonları ile kalkolitik dönem başlarında kurulmuş ve M.Ö. 2000 yıllarından beri düzenli olarak iskân görmüştür.

Konya, tarih devirlerinde Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Büyük İskender, Selevkoslar, Bergama Krallığı, Roma, Bizans gibi pek çok devletin egemenliği altına girmiştir. M.S. 395’te Anadolu’da Roma hakimiyeti sağlanınca Konya, İconium olarak varlığını korumuştur. 7. yüzyılda ise Sasaniler ve Müslüman Araplar şehri geçici olarak işgal etmişlerdir.

Konya’nın Türk-İslam egemenliği dönemi ise Malazgirt Zaferi’nden sonra başlamıştır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah I, Konya’yı fethetmiştir. Fetih tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur, ancak 1074’ten önce olduğu kabul edilir. Süleyman Şah I, batıya yönelerek İznik’i başkent yapmıştır. Ancak 1097’de İznik’in Haçlılar tarafından alınması üzerine başkent Konya’ya taşınmıştır.

Konya, Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olarak altın çağını yaşamıştır. Şehir günden güne gelişmiş, pek çok mimari eserle süslenmiştir. Konya aynı zamanda ilim, kültür ve tasavvuf merkezi olmuştur. Mevlana gibi manevi fatihlerin, Nasreddin Hoca gibi bilge kişilerin ve pek çok şairin, bilginin ve sanatçının yetiştiği veya yerleştiği bir şehir olmuştur.

Konya, 1467 yılında Osmanlı Devleti’nin sınırlarına katılmıştır. Osmanlı döneminde de ilim, kültür ve sanat hareketleri devam etmiştir. Doğu seferlerine çıkan Osmanlı padişahları Konya’ya uğramış, şehir önemini korumuştur.

Konya, Cumhuriyet döneminde de gelişimini sürdürmüştür. 1923 yılında il olan Konya, bugün Türkiye’nin en büyük ve en kalabalık şehirlerinden biridir. Konya, tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra sanayi, tarım, ticaret ve turizm alanlarında da önemli bir merkezdir.

Konyanın Coğrafyası

Konya, Orta Anadolu yaylasında yer alan ve yüzölçümü 39.000 km² ile Türkiye’nin en geniş ili olan bir şehirdir. Ankara, Aksaray, Niğde, Mersin, Karaman, Antalya, Isparta, Afyon ve Eskişehir illeri ile sınır komşusudur. 36° 22’ ve 39° 08’ kuzey enlemleri ile 31° 14’ ve 34° 05’ doğu boylamları arasında bulunur. Ereğli, Beyşehir, Akşehir gibi büyük ilçeleri vardır. Toplam ilçe sayısı 31’dir. Konya büyükşehir nüfusu 2021 sonu itibarıyla 2.277.017 olup Türkiye’nin en kalabalık 6. ilidir.

Konya'nın en temiz havası olan ilçesi hangisi 1

Konya’nın en önemli coğrafi özelliklerinden biri de gölleridir. Şehirde çok sayıda göl bulunmaktadır. Bu göllerin bazıları tektonik, bazıları karstik olaylar sonucu oluşmuştur. Göllerin suyu tatlı veya tuzlu olabilir. Göller ekonomik, ekolojik ve turistik açılardan değerlidir.

Konya’nın en bilinen gölleri şunlardır:

 • Tuz Gölü: Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırlarının birleştiği noktada, kapalı havzasının ortasında yer alan Türkiye’nin üçüncü büyük gölüdür. Derinliği ortalama 12 m kadardır. Yaz aylarında buharlaşma nedeniyle gölün alanı küçülür ve tuzlu tortular ortaya çıkar. Türkiye’nin tuz ihtiyacının bir bölümü bu gölden karşılanır. Göl suyu sulama ve balıkçılık için uygun değildir.
 • Beyşehir Gölü: Konya ilinin batısında, Konya ve Isparta illerinin sınırında bulunan Türkiye’nin ikinci büyük gölüdür. Aynı zamanda en büyük tatlı su gölüdür. Tektonik ve karstik olaylar sonucu oluşmuştur. Türkiye’nin önemli millî parklarından biri olan göl, su depolama ve dağ sporları yapma imkânı sunmaktadır. Balıkçılık açısından ekonomik değeri yüksektir. Gölde iki plaj, 22 ada ve çok sayıda kayalık bulunmaktadır. Göl, kuşların üreme, barınma, beslenme ve konaklama yeri olarak ornitolojik açıdan önemlidir. Bu özelliği ile turizme katkı sağlamaktadır.
 • Akşehir Gölü: Konya ilinin kuzeybatısında, Konya ve Afyonkarahisar illerinin sınırında yer alır. Suyu tatlı olan göl, tektonik kökenlidir. Balıkçılık açısından ekonomik değer taşır. Sulama suyu olarak kullanılır ve kamış yetiştirilir.
 • Suğla Gölü: Konya ilinin güneybatısında bulunur. Tektonik kökenli olan göl, yağışlı yıllarda genişlerken kurak yıllarda kurur ve alüvyonlu göl tabanı tarım alanı olarak kullanılır. Suyu tatlı olan göl, balıkçılık ve sulama açısından önemlidir. Ancak şu anda ekili alan olarak değerlendirilmektedir. Göl tamamen ikiye ayrılmıştır; bir yarısı ekili alan diğer yarısı göldür.
 • Ilgın (Çavuşçu) Gölü: Konya ilinin kuzeybatısında bulunur. Tektonik kökenli olan gölün suyu tatlıdır. Balıkçılık açısından önemli olan göl, bir kolu ile Atlantı ovalarını sulamaktadır.
 • Ereğli Akgöl: Ereğli ilçesinin batısında eski bir göl tabanı üzerinde yer alır. Çok sığ olan gölün suyu tatlıdır. Ivriz deresinden gelen sularla beslenir.
 • Yunak Akgöl: Yunak ilçesine yakın küçük bir göldür. Suyu tatlı olan gölün çoğu bataklık halindedir. Gökpınar deresi ile Sakarya nehrine bağlanır.

Konyanın İklimi

Konya, karasal iklimin etkisinde olan bir şehirdir. Yazlar kuru ve sıcak, kışlar soğuk ve karlı geçer. Yazın gündüz ile gece arasında 16-22 derece sıcaklık farkı olur. Bahar ve kış aylarında ise bu fark nem oranına bağlı olarak 9-12 °C’ye iner. Kar, yerde ortalama 3 ay kalır. Konya, çevresindeki sıcak ve soğuk hava merkezlerinin etkisine açıktır. İç Anadolu’nun en güneyinde yer almasına rağmen, orta Torosların deniz etkisini kesmesi nedeniyle, bölgedeki diğer şehirlerden daha soğuktur.

Konya ovası, 1. jeolojik zamanda Tetis Denizi’nin yükselip kaybolması sonucu oluşmuş bir deniz tabanıdır. Bu nedenle düz bir arazi yapısına sahiptir. İlkbaharda konveksiyonel yağışlar (kırkikindi) yaygındır. En çok yağış alan aylar nisan ve mayıstır. Konya ikliminin bir başka özelliği de yaz mevsiminin çok geç gelmesi, kış mevsiminin de çok geç bitmesidir. Step ikliminin getirdiği yaz kuraklığı, Türkiye’nin en kaliteli buğdaylarının yetişmesine olanak sağlar. Baharda yağmur ve nemle yeşeren bitkiler, yazın kuraklık ve sıcaktan dolayı sararır.

Türkiye’de sis yoğunluğu ve sisli gün sayısı en fazla olan il Konya’dır. Bunun sebebi Konya ovasının çanak şeklinde olmasıdır. Uzun süreli ölçümlere göre en düşük sıcaklık -29 °C, en yüksek sıcaklık ise 41 °C’dir. En çok kar yağan ay şubat, en soğuk ay ocaktır. En sıcak aylar temmuz ve ağustostur. Bir diğer özellik ise yaz akşamları çevredeki dağlardaki yüksek basınçtan ovadaki alçak basınca doğru esen rüzgârdır. Bu da günlük sıcaklık farkının belirginleşmesine neden olur.

Konya’nın en önemli coğrafi özelliklerinden biri de gölleridir. Şehirde çok sayıda göl bulunmaktadır. Bu göllerin bazıları tektonik, bazıları karstik olaylar sonucu oluşmuştur. Göllerin suyu tatlı veya tuzlu olabilir. Göller ekonomik, ekolojik ve turistik açılardan değerlidir.

Konyanın İlçeleri

Konya, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve yüzölçümü bakımından en büyük ilidir. Konya’nın 31 ilçesi vardır.

Bu ilçelerin isimleri, nüfusları ve özellikleri şöyledir:

 • Ahırlı
 • Akören
 • Akşehir
 • Altınekin
 • Beyşehir
 • Bozkır
 • Cihanbeyli
 • Çeltik
 • Çumra
 • Derbent
 • Derebucak
 • Doğanhisar
 • Emirgazi
 • Ereğli
 • Güneysınır
 • Hadim
 • Halkapınar
 • Hüyük
 • Ilgın
 • Kadınhanı
 • Karapınar
 • Karatay
 • Kulu
 • Meram
 • Sarayönü
 • Selçuklu
 • Seydişehir
 • Taşkent
 • Tuzlukçu
 • Yalıhüyük
 • Yunak

Konya'nın en temiz havası olan ilçesi hangisi?

Konya'nın en temiz havası olan ilçesi hangisi? Sorusuna cevap olarak SIM'e (Sürekli İzleme Merkezi) göre Meram diyebiliriz.

Konya'nın en temiz havası olan ilçesi hangisi 2

Meram İlçesi

Meram İlçesi

Meram, Konya ilinin merkez ilçelerinden biridir. Şehrin güneybatı kısmında yer alır. Ankara-Konya, Isparta-Konya, Antalya-Konya, Mersin-Konya ve Adana-Konya olmak üzere beş önemli yolun geçtiği merkezdedir.

Meram, aynı zamanda Takkeli dağın güney-doğu eteklerindeki vadiye kurulmuş eski bir yerleşim yeridir. Eski Meram Bağları, şehrin 5-6 km. batısından başlayıp, Dere’ye ulaşan yeşil vadiye kadar uzanır. Tarih boyunca suyu, havası ve bağları seyahatnamelere, dîvânlara konu olmuş, ünü bütün dünyaya yayılmıştır.

Meram, doğayla iç içe yeşillikler içindeki ünlü bir mesire yeridir. Meram çayı etrafındaki kafeler, yöresel yemekleriyle hizmet veren restoranları ile yiyecek ve içecek seçeneklerinin oldukça fazla olduğu, şehrin merkezine yakın sayılabilecek konumdadır. Oturması, gezmesi keyifli güzel bir alandır.

Meram İlçesi 1

Sonuç olarak Konya'nın en temiz havası olan ilçesi hangisi? Sorusuna cevap olarak Meram diyebiliriz.