Varlığı milattan önce 1900’lü yıllara dayanan Lut kavmi, İslam inancına göre helak edilmiştir. Peki, Lut kavmi neden helak oldu? Dinler tarihinde yaşandığına inanılan bu olayın detayları binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor.

Lut kavmi neden helak oldu sorusuna dair tüm merak edilenleri yanıtladık.

Lut Kavmi Neden Helak Oldu 4

Telefondan Deprem Uyarısı Nasıl Açılır? Iphone ve Android Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Açılır? Hangi Telefonlarda Var? Telefondan Deprem Uyarısı Nasıl Açılır? Iphone ve Android Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Açılır? Hangi Telefonlarda Var?

Lut Kavmi Neden Helak Oldu?

Tarihteki en tartışmalı konulardan biri olan Lut kavmi pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Hatta Kur'an'da geçtiğine de inanılmaktadır. Lut kavmi nasıl helak oldu sorusuna dair tüm bilgileri sizin için derledik.

Lut Kavmini Helak Eden 10 Şey

İnanışa göre bu kavmi yok eden 10 madde bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

 1. Putlara tapmak
 2. Livata yapmak (erkeğin erkeğe yaklaşması) ve fuhuş
 3. Livata ile öldürmek.
 4. İffetli ve vücut hijyeni olan kişilere karşı kötü davranış
 5. Hırsızlık ve yol kesicilik
 6. Koğuculuk (söz taşımak)
 7. Cimrilik
 8. Adaletsizlik
 9. Fesatlık
 10. Merhametsizlik

Gerçekleştirdikleri tüm bu günahlaın Lut kavminin yok olmasına ve helak edilmesine sebebiyet verdiğine inanılmaktadır.

Lut Kavmi Neden Helak Oldu

Lut Kavmi Olayı Nedir?

Lut kavmi olayı, Kur'an'a göre büyük sapkınlıklar içerisine düşmüş bir toplumun hikayesidir. Bu kavimde aile içi ve akraba arası cinsel ilişkiler, zorla cinsel ilişki ve fuhuş yaygın hale gelmiştir.

İslam bu tür sapkınlıkların ilk defa Lut kavmi içinde ortaya çıktığını belirtmiştir. Peki, Lut kavmi neden helak oldu? Allah, peygamberi Lut kavmini bu sapkınlıklardan sakındırması için görevlendirmiştir. Ancak Lut peygamberin uyarılarına rağmen kavim, davranışlarını değiştirmemiştir.

Allah, tecavüz ve ahlaksızlık olaylarını sona erdirmek için melekleri erkek kılığında göndererek kavmi sınamıştır. Lut peygambere ve ailesine şehri terk etmeleri ve arkalarına bakmamaları emredilmiş, Lut'un eşi ise bu uyarıya uymadığı için kavmiyle birlikte helak olmuştur. Bu olay, sapkınlıkların ve ahlaksızlıkların cezası olarak Lut kavminin helak edilmesiyle son bulmuştur.

Lut Kavmi Ayetleri

Lut kavmi neden helak oldu diye merak eden herkes, konuya dair Kur’an’da yer alan ayetleri araştırmaktadır. Hz. Lut’un ismi Kur'an-ı Kerim'de toplam 27 defa geçmektedir.

Bu anlamda en net anlaşılan ayet ise aşağıdaki gibidir:

 • "Elçiler ona, 'korkma, üzülme, biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır.' Şüphesiz biz, bu memleket halkı üzerine, fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz (Ankebut, 29/33,34).

Lut Kavmi Nedir?

İslam inancına göre MÖ 1900 yıllarında yaşamış bir topluluktur. Yaşananlar, Kur’an’da anlatılan bazı olaylarla benzerlik göstermekte ve Tevrat’ta da Sodom şehrinin sonunun böyle olduğuna dair ibareler olması Müslümanlar tarafından birer kanıt olarak görülmektedir.

Lut Kavmi Neden Helak Oldu 2

Lut Kavmi Nerede? Hangi Ülkede?

Lut kavminin yaşadığı yerin günümüzde Kızıldeniz'in kuzeyinde yer alan Ürdün-İsrail sınırında olduğu düşünülmektedir. Bu bölgede arkeolojik incelemeler yapılmış ve Eski Ahit'te Sodom olarak geçen yer olduğu belirlenmiştir. Fakat Lut kavmi neden helak oldu sorgusuna dair bilimsel bir gerekçe bulunmamaktadır.

Lut Kavmi Kalıntıları

Lut kavminin gerçek olduğuna yönelik en büyük inanç, günümüzde Lut Gölü olarak bilinen Ölü Deniz'in deniz seviyesinden 794 metre aşağıya doğru bir çöküş olması şeklindedir. Bölge yakınlarında bir antik kent harabesi bulunmuştur.

MÖ 1.700 yılı civarında ise günümüzde Lut Gölü'nün hemen kuzeyine dev bir meteor düşmüş ve bu olay, 500 kilometre karelik bir alanda büyük tahribata neden olmuştur. Ancak bazı tarihçiler, meteor düşmesiyle birlikte büyük depremlerin meydana geldiğini ve yeraltındaki doğal gazın tutuşması sonucu devasa yangınların çıktığını savunmuşlardır.

Lut Kavmi Neden Helak Oldu 3

Lut Kavminin Peygamberi

Allah tarafından Hz. Lut, Sodom kabilesine gönderilmiştir. Harran'ın oğlu, İbrahim (A.S)'in kardeşidir. Hz. Lut da İbrahim (A.S)’e iman eden ilk inananlar arasında yer almaktadır. Onunla beraber hicret etmişlerdir. Çevresinde bulunan insanlar Hz. Lut'u ahlaklı, misafirsever ve dürüst birisi olarak yorumlamıştır.

Gönderildiği Sodom kabilesi ise en azgın ve ahlaksız topluluktur. Putlara tapmak ve ensest ilişkilere kadar pek çok çirkin davranışı içerisinde barındırmaktadır. Hz. Lut, Allah’ın mesajını ileterek dine yönelmelerinin tek kurtuluş yolları olduğunu söylemiştir. Bu ahlaksız davranışlara son vermeleri istenmiştir.

Hz. Lut pek çok zorlukla karşılaşmıştır. Bu görev doğrultusunda toplam 40 sene boyunca mücadele etse de kavmi ikna edememiştir. Kendisine inanan kişi sayısı oldukça az olmuştur ve inananlarla birlikte hicret etmek zorunda kalmışlardır. Hz. Lut'un karısı dahi iman etmemiş ve o da bu kavimle beraber helak olmuştur. Önce Allah tarafından başlarına taş yağdırılmış, ardından yerin dibine sokularak hepsi helak edilmiştir.

Bu haberimizde sizin için Lut kavmi neden helak oldu sorusuna yanıt verdik

Editör: Gulce Editor