Bugün tarım ve sanayiye olan katkısı ülkemiz açısından çok önemli bir yer tutan Manisa'nın tarihide bir o kadar görkemli. Kökleri çok eskilere dayanan Manisa şehri hakkında en çok sorulan sorulardan birisi de Manisa ne zaman ve hangi çağda kuruldu? Manisa'da ilk yaşayan topluluk kimdir? Olarak karşımıza çıkıyor. İşte detaylar...

Manisa ne zaman ve hangi çağda kuruldu? Manisa'da ilk yaşayan topluluk kimdir?

Manisa sırasıyla Hititler, Frigler, İyonyalılar, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Saruhanoğulları ve Osmanlıların hâkimiyetinde kalmıştır.

Manisa’nın tarihindeki kökler, Yontma Taş Devri’ne kadar uzanmaktadır. Antik dönem kaynakları, şehrin kuruluşunu, günümüz Yunanistan’ının Teselya Bölgesi’nde, Pelion Dağı çevresinde yaşayan Magnetler’e atfeder.

Magnetler’in Batı Anadolu’ya yaptıkları göç sonucunda, öncelikle Menderes Nehri kıyısında Magnesia adlı bir yerleşim kurmuşlar ve daha sonra bir kısmı kuzeye doğru ilerleyerek Sipylos Dağı’nın eteklerinde başka bir Magnesia’yı kurmuşlardır. Menderes Magnesia’sından ayrı olarak bu şehre Magnesia ad Sipylum adı verilmiştir.

Hititler döneminde manisa

Manisa’nın tarihi, Anadolu’da ilk politik birliği oluşturan Hititlerle başlar (M.Ö. 1450-1200). Bu dönemde, Hititlerin egemen olduğu topraklarda İyonlar yaşamış ve İyon medeniyetini bu bölgede kurmuşlardır. Hititlerin iç savaşlar ve bölücü hareketler sonucunda çökmesinin ardından, Frikyalılar kısa bir süreliğine bu bölgeye hakim olmuşlardır.

M.Ö. 670 yılında ise bu bölge Lidyalıların kontrolüne geçmiştir. Lidyalılar, Kızılırmak’ın batısında kalan tüm Anadolu’yu ele geçirmişlerdir. Lidya’nın başkenti Sardis (Sard), “Kral Yolu” olarak bilinen önemli ticaret yolunun Efes’ten sonraki ikinci büyük ve gelişmiş şehriydi. Lidya Kralı Kroisos (Krezüs), zenginliği ile tanınmıştır.

M.Ö. 547 yılında, Pers Kralı Kiros, Lidya Devleti’ni yıkarak bu bölgeyi Pers İmparatorluğu’nun bir parçası haline getirdi. Sard şehri, Perslerin genel valilik merkezi olarak belirlendi. Ancak, M.Ö. 333’te Makedonya Kralı İskender, Persleri mağlup ederek Anadolu ve İran’ı fethetti ve böylece Pers Devleti’nin varlığı sona erdi. İskender’in ölümünün ardından, onun kurduğu imparatorluk, komutanları arasında bölüştürüldü. Bu bölge, Anadolu’nun diğer bölgeleri gibi Seleukoslar Devleti’ne verildi.

M.Ö. 190 yılında, Roma İmparatorluğu, Seleukos Devleti’ni yıkarak Manisa ve çevresini müttefiki Bergama Krallığı’na bıraktı. Ancak, M.Ö. 130’da Bergama Krallığı, Roma tarafından ilhak edildi ve böylece bu bölge Roma’nın kontrolüne geçti.

Roma imparatorlğu döneminde manisa

M.S. 395’te Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla birlikte, Manisa ve çevresi, tıpkı tüm Anadolu gibi, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’na dahil oldu. Bu dönemde, Sard önemli bir şehir olurken, Manisa ise ikinci derecede bir şehir olarak kaldı.

Anadolu’nun Fâtihi Süleymân Şah, 1071 Malazgirt Zaferi’nden beş yıl sonra, 1076’da Türkiye Selçukluları Devleti’ni kurdu. İzmir Fâtihi Çaka Bey tarafından Manisa fethedildi. Ancak, Birinci Haçlı Seferi sırasında Bizanslılar Manisa’yı yeniden ele geçirdiler. 1313 yılında, Saruhan Bey, Manisa’yı ikinci kez fethetti.

Selçuklu uç beylerinden biri olan Saruhan Bey, Manisa’yı başkent yaparak Saruhan Beyliği’ni kurdu. Bu bilgiler, Manisa’nın tarihindeki önemli dönüm noktalarını vurgulamaktadır.

Manisa ne zaman ve hangi çağda kuruldu? Manisa Yontma Taş devrinde kurulduğu tahmin edilen bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Manisa'da ilk yaşayan topluluk kimdir? Manisa'da yaşayan ilk topluluk ise Hititler olarak eski kayıtlarda biliniyor.