Manisa Bilinçli Geri Dönüşüm ve Çevre Derneği (MABİGET) Başkanı İsmail Aydın, geri dönüşümün önemini vurguladı. Manisa'nın ise geri dönüşüme örnek bir şehir olabileceğini dile getirdi. Geri dönüşümün doğal kaynakları koruma, enerji tasarrufu ve atık miktarını azaltma gibi birçok faydası olduğunu belirten Aydın, bu sayede çevre kirliliğinin azaldığını ve ekonomiye katkı sağlandığını da ifade etti.

Aydın, gelişmiş ülkelerin geri dönüşüm konusunda önemli adımlar attığını ve etkili politikalar geliştirdiğini, ancak Türkiye'nin bu konuda geride kaldığını söyledi. Geri dönüşümün öneminin yeterince kavranmadığını ve bu alanda yetersiz yönetmeliklerin olduğunu belirten Aydın, bir ton atık kağıdın 17 ağacı kurtardığını ve geri dönüşümden büyük enerji tasarrufu sağlandığını da hatırlattı.

Manisa Bilinçli Geri Dönüşüm ve Çevre Derneği (MABİGET) Başkanı İsmail Aydın, "Manisa’da Geri Dönüşüm Sorunları ve Gelecek Perspektifleri" başlığı altında, geri dönüşümün önemi ve Manisa ekonomisine sağlayabileceği katkılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Dünya'nın dört bir yanında, geri dönüşümün insanlığın varoluşundan bu yana var olan ve gelecekte de devam edecek bir olgu olduğunu altını çizerken "Geri dönüşüm, doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu sağlanması ve atık miktarının azaltılması gibi önemli faydalar sunar.

Bunun yanı sıra, geri dönüşüm süreçleri çevresel kirliliği azaltır ve ekonomiye katkı sağlar. Geri dönüşüm, sürdürülebilirlik açısından da kritik bir rol oynar; doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması için gereklidir. Gelişmiş ülkeler, geri dönüşüm konusunda önemli adımlar atmış ve bu alanda etkili politikalar geliştirmiştir. Ancak, geri dönüşümün önemi evrensel bir gerçek olmasına rağmen, her ülke bu konuda aynı seviyede ilerleme kaydedememiştir. dedi. 

Manisa örnek bir şehir!

"Manisa örnek bir şehir olabilir"

Manisa özelinde geri dönüşüm faaliyetleri konusunda belirli adımlar atılmaya başlanmış olsa da hala kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu vurgulayan Aydın, açıklamasına şöyle devam etti: "Belediyeler ve yerel yönetimler, geri dönüşümün önemini vurgulayan eğitim kampanyaları düzenlemekte ve halkı bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Ayrıca, geri dönüşüm tesislerinin sayısının arttırılması ve mevcut tesislerin kapasitesinin genişletilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Manisa’da geri dönüşümle ilgili en büyük sorunlardan biri, vatandaşların geri dönüşüm konusunda yeterli bilgiye sahip olmamasıdır. Bu durum, geri dönüşüm oranlarının düşük kalmasına neden olmaktadır. Eğitim ve bilinçlendirme kampanyaları ile bu sorunun üstesinden gelinmesi hedeflenmektedir. Yerel yönetimler, okullarda ve toplu yaşam alanlarında geri dönüşüm bilincini artırıcı faaliyetler düzenlemektedir. Öte yandan, Manisa’da sanayi tesislerinin geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi, geri dönüşümün daha verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır.

Sanayi tesisleri, büyük miktarlarda atık üretmekte ve bu atıkların geri dönüştürülmesi, hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük faydalar sağlayacaktır. Sanayi kuruluşları ile işbirliği yapılarak, geri dönüşüm süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır. Sonuç olarak, Manisa, geri dönüşüm ekonomisiyle örnek bir şehir olabilir.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Manisa'da! Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Manisa'da!

Manisa’da geri dönüşüm faaliyetlerinin artırılması ve bu konudaki bilincin yaygınlaştırılması, hem çevrenin korunması hem de ekonomiye katkı sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerin ve halkın ortak çabaları ile geri dönüşüm oranlarının artırılması ve bu alandaki sorunların çözülmesi mümkündür. Geri dönüşümün önemini kavramış ve bu konuda aktif adımlar atan bir Manisa, gelecekte çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma açısından örnek bir şehir olabilir" dedi.

Kaynak: iHA