Manisa Valiliği tarafından 2024 yılında anız yakılmasının önlenmesi için tebliğ yayınlandı. Tebliğe göre, Manisa ili mülki hudutları dahilinde anız yakmak yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlara dekar başına 386,79 TL idari para cezası kesilecektir.

Orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde anız yakma fiili işlenmesi durumunda ceza beş kat arttırılacaktır. Yasak, ikinci ürün ekilen yöreler de dahil olmak üzere tüm il genelinde geçerlidir.

Valilik, hububat hasat döneminin başladığı bu günlerde, yüksek seyreden hava sıcaklıkları da dikkate alınarak, tüm vatandaşların özellikle ormanlık alanlar ile meyve/zeytin bahçelerinde veya çevresinde ateş yakmaktan kaçınmaları ve hububat anızlarını yakmamaları gerektiğini önemle duyurmuştur.

Yasağın dayandığı kanunlar:

Manisa'da çiftçilere yangın çağrısı Manisa'da çiftçilere yangın çağrısı
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu
  • 6831 sayılı Orman Kanunu
  • 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

Manisa Valiliği ve ilgili kurumlar, yasağın titizlikle uygulanacağını ve denetimlerin artırılacağını belirtti. Anız yakmanın çevreye verdiği zararlara dikkat çeken yetkililer, bu uygulamanın sadece doğayı korumak için değil, aynı zamanda insan sağlığı ve güvenliği için de kritik olduğunu vurguladı. Vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları ve yasağa riayet etmeleri gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi