Köy ve mahalle muhtarlığı, 2024 yerel seçimlerinden sonra en fazla araştırılan görevlerden birisi oldu. Özellikle muhtarların maaşları bu konuda çokça merak ediliyor. Güncel yasa ve yönetmeliklere göre muhtar maaşları 2024 yılında ne kadar? Bu soruyu sizler için yanıtlıyoruz.

Muhtar maaşı, 2108 sayılı yasa çerçevesince güncel yönetmeliklere göre belirlenmektedir. Mahalle muhtarı maaşı en çok merak edilen başlıklardan birisiyken daha çok kırsal kesimde de köy muhtarlarının maaş bilgileri araştırılmaktadır. Konuyla ilgili güncel bilgileri inceleyelim…

Muhtar Maaşı Ne Kadar Oldu? 2024 Bilgileri…

Yeni yılda memur ve işçilere yapılan zamlar sonrasında 2024 muhtar maaşı kaç TL şeklinde birçok araştırma yapıldı. Özellikle asgari ücret ile yakından alakalı olan muhtar maaşlarını, yeni yıldaki güncel tutarlarıyla sizler için derledik. Buna bağlı olarak en yüksek muhtar maaşı gibi spesifik sorgular için de yanıtlar bulabileceksiniz.

Yıllara göre muhtar maaşları, ilgili yasada yapılan değişikliklere göre farklı miktarları içeriyor. Muhtar azalarının maaş alıp almadığı ise büyük merak konusu. Bu konuya dair de güncel detayları sizlere aktarıyor olacağız. Ek olarak emekli muhtarların maaşı hakkında da ayrıntıları paylaşıyoruz. İşte muhtarlar ne kadar kazanıyor sorusunun güncel yanıtı…

Muhtar Maaslari 2

Muhtar Maaşları 2024: Ne Kadar? Köy ve Mahalle…

Muhtarlar, köy ya da mahallelerin belediye ve hükümet ile temasını kurmak, bu bölgelerdeki eksiklikleri yerine getirmek ve yasalarca belirlenen görevleri yapmak üzere halk tarafından seçilen görevlilerdir. Muhtar seçimleri ise 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerle birlikte yapılmaktadır. Peki, muhtar maaşı 2024 yılında kaç TL oldu? İşte yanıtı…

Muhtar maaşları 2024 yılında gelen zamlar sonrasında aşağıdaki gibidir:

Köy Muhtarı Maaşları

17.002 TL

Mahalle Muhtarı Maaşı

17.002 TL

Emekli Muhtar Maaşları

10.000 TL+

NOT: Görüldüğü üzere muhtarların aylık maaşı asgari ücret ile aynı seviyededir. Bu rakamlar, köy ve mahalle muhtarları için geçerlidir. Yani muhtarlar arasında bölge farklılıklarına göre maaşlar değişmemektedir. Ayrıca yapılan son yasal düzenlemelerden sonra maaşlar eşitlendiğinden dolayı en yüksek muhtar maaşı diye bir konunun geçerliliğini yitirdiğini söyleyebiliriz.

Şimdi maaş bilgilerine dair detayları inceleyelim…

1- Köy Muhtar Maaşı Ne Kadar?

Köy muhtarları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde köy birimlerinde görev almaktadır. Muhtarın köydeki görevleri ise genellikle genel yönetim temsilcisi olarak hükümetin emirlerini halka duyurmak, belirlenen işleri yerine getirmek üzerinedir. Köy muhtar maaşı ne kadar? İnceleyelim…

Köy muhtar maaşları 2024 yılında aşağıdaki gibidir:

 • Köy muhtarları asgari ücret ile aynı seviyede maaş almakta olup bu tutar güncel olarak 17.002 TL olarak belirlenmiştir.

2- Mahalle Muhtarı Maaşı 2024

Muhtarlar aynı zamanda mahalle birimlerinde de görev almaktadır. Görevleri ise benzer şekilde ilgili yasa hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. Halk tarafında mahalle muhtarlarının köy muhtarlarından daha yüksek maaş aldığı gibi yanlış söylentiler dolaşsa da bunun geçerli olmadığını belirtelim. İşte mahalle muhtarı maaşları…

Mahalle muhtar maaşları 2024 yılında aşağıdaki gibidir:

 • Mahalle muhtarları da asgari ücret ile aynı seviyede maaş almaktadır ve bu tutar güncel olarak 17.002 TL’dir.

Muhtar Maaslari 3

3- Emekli Muhtar Maaşları

Muhtar maaşları kaç TL sorusunu mevcut görevde olan kişiler açısından yanıtladık. Ancak muhtarlık görevinden emekli olan kişilerin emekli maaşlarının da ayrıca incelenmesi gerekebilir. Bu durumda emekli maaşlarına dair güncel bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz.

Mahalle ve köy muhtarları, SGK mevzuatına göre 4B kapsamında değerlendirilir ve bu şekilde gerekli şartları sağladıklarında emekli olabilirler. Belirlenen şartlar ise genel olarak 4B hükümleriyle aynıdır. Emekli maaşları ise aynı şekilde yasalar çerçevesince belirlenmektedir.

Emekli muhtar maaşları 2024 yılında en düşük aşağıdaki gibidir:

 • Emekli muhtarların maaşı, en düşük emekli maaşı ile yakın seviyededir. Bu tutar günümüzde 10.000 TL olarak belirlenmiştir.
 • Ancak muhtarların prim gün sayısı, prim tutarı vb. diğer kriterler de dikkate alınarak en düşük emekli maaşından daha yüksek maaş alabilmeleri mümkündür.

Muhtar maaşı ne kadar oldu sorusuna detaylı bir şekilde yanıt verdik. Şimdi muhtarlık ile ilgili güncel bilgileri aktaralım…

Muhtar Azası Maaş Alıyor Mu? Ne Kadar?

Muhtarlar her 5 yılda bir yerel seçimlerle birlikte mahalle ya da köy halkı tarafından seçilmektedir. Her ne kadar seçim esaslı göreve gelme söz konusu olsa da muhtar maaşları yasalar çerçevesinde belirlenerek ilgili görevlilerin maaş alması sağlanır. Ancak yerel seçimlerde muhtarlar, YSK’ya 8 kişilik aza bildirimi yapmak durumundadır. Bu konuda da en çok merak edilen soruların başında muhtar azası maaş alıyor mu sorusu gelmektedir.

Muhtar azaları, muhtarların aksine bu görevi tamamen gönüllülük esasına göre üstlenmektedir. Temelde muhtara yardımcı olmakla görevli olan bu kişiler, herhangi bir şekilde maaş almamaktadır. Dolayısıyla muhtar azaları ne kadar maaş alıyor sorusunun bir karşılığı yoktur.

Muhtar maaşları ise asgari ücret seviyesiyle aynıdır. Köy ve mahalle muhtarlarının maaşı arasında herhangi bir fark yoktur ve Türkiye genelindeki tüm muhtarlar, 17.002 TL’lik asgari ücret tutarını maaş olarak almaktadır.

Muhtar Eşleri Maaş Alıyor Mu?

Muhtarlık göreviyle alakalı olarak en çok sorulan sorulardan bir diğeri ise “muhtar eşleri maaş alıyor mu” sorusudur. Bu konuda yasal bir düzenleme yoktur ve muhtar olarak görev yapan kişinin eşi, görev esnasında herhangi bir maaş almamaktadır.

Ancak muhtar olarak görev yapan kişinin ölmesi ya da emekli olması halinde SGK tarafından bağlanacak maaşları, yasal oranlar çerçevesinde ölen kişinin eşi ve evli olmayan kız çocukları alabilecektir. Bu da doğrudan muhtar eşlerine tanınmış bir hak olmayıp, Türkiye genelinde uygulanan SGK mevzuatı kapsamınca herkese aynı şekilde belirlenmektedir.

Muhtar Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Muhtar maaşları, 2108 sayılı Kanun’un hükümleri gereğince hesaplanarak ilgili görevlilere ödenek halinde verilmektedir. Bu ise maaşların nasıl hesaplandığı konusunda kafa karışıklığının yaşanmasına neden oluyor. Kısaca “muhtar maaşı nasıl hesaplanır” sorusunu yanıtlayalım:

 • Muhtarların maaşı 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası madde 1 hükümlerine göre belirlenmektedir.
 • Buna göre köy ve mahalle muhtar maaşları, 14.750 gösterge rakamının aylık memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucunda belirlenir.
 • Günümüzde bu rakam 17.002 TL olan asgari ücrete denk geliyor. Ancak önümüzdeki günlerde asgari ücretin ve memur maaşlarının zamlanması halinde, muhtar maaşlarının da artması söz konusu olacaktır.
 • Ayrıca muhtar maaşından damga vergisi hariç herhangi bir vergi, harç vb. kesinti yapılmamaktadır.

Şimdi muhtarlık görevine dair merak edilen diğer bazı soruları yanıtlayalım…

Muhtar Maaslari 4

Muhtar Nedir? Nasıl Olunur? Görevleri…

Muhtar, hükümetin emirlerini ve uygulamalarını, köy ve mahallelerde uygulamakla görevli, yasalarca belirlenen işleri yerine getiren, daha çok bu bölgelerdeki sorunları belediyelere iletmek ve işlerin yürütülmesini sağlamakla görevli kişidir. Muhtarlar, bölgesel sorunları doğrudan çözmekle görevli olmasa da sorunların çözümüne aracı olurlar. Bu doğrultuda belediyeler ve devletin diğer birimleriyle ilgili temasları yürütürler.

Muhtar nasıl olunur sorusunu ise hemen herkes merak ediyor. Muhtar olabilmek için 5 yılda bir yapılacak olan yerel seçimlere “köy ya da mahalle muhtarlığı” için aday olarak en fazla oyu almak gerekiyor. Bu doğrultuda Türkiye’de seçim mevzuatı gereğince alınacak sonuçlar doğrultusunda muhtar olunabilmektedir. Bu şekilde muhtarların görev süresinin 5 yıl olduğunu söyleyebiliriz.

Muhtarların görevleri ise genel olarak aşağıdaki gibidir:

Egenin ihracatı Mart ayında hız kesti Egenin ihracatı Mart ayında hız kesti
 • Köprü, çeşme ve yol gibi ortak kullanım alanlarında gerekli görülmesi halinde yapılacak çalışmalara öncülük eder, ilgili birimlere sorunları bildirir.
 • Muhtarlar, merkezi yönetimin ilgili bölgelerdeki temsilcisi olarak hizmet verirler. Buna göre hükümetin uyguladığı kararları ve yönetmelikleri doğrudan halka bildirmek ile görevlidirler.
 • Köy ve mahalle gibi bölgelerde ortak işlerin imece usulüyle yapılmasına öncülük eder.
 • Seçim listelerini halka duyurur ve seçmen kağıtlarını vatandaşlara ulaştırır.
 • Askerlik çağına gelen erkeklerin kimlik bilgilerini ve çizelgelerini beyan eder.
 • Bulaşıcı hastalıklara yakalanan kişileri sağlık kurumlarına bildirir.
 • Bölge içerisinde bulunan yaşlı, engelli, kimsesiz ya da bunun gibi ihtiyaç sahibi kişileri belirler ve devletin uyguladığı sosyal destek programlarından faydalanmasını sağlar.
 • Bu görevler dışında ilgili yasa ve yönetmeliklerde muhtarlar için belirlenen tüm görevleri yerine getirirler.

Muhtar maaşlarına ve mesleğe dair detaylara yer verdikten sonra muhtarların ek iş yapıp yapamayacakları hakkında bilgilere yer verelim.

Muhtar Maaslari 6

Muhtar Ek İş Yapabilir Mi?

Muhtarların ek iş yapıp yapamayacağı konusuna da yine ilgili yasa, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde karar verilmektedir. Bu nedenle muhtar maaşları haricinde ilgili görevliler ek iş yapmak istediklerinde bu hukuki metinlere uyum sağlamak zorundadır.

Muhtar ek iş yapabilir mi sorusunun güncel yanıtı ise şu şekildedir:

 • Muhtarlar, ilgili tüzük çerçevesinde belirlenen mesleklerde çalışamazlar ve bu işleri yapamazlar.
 • Ancak görevi kötü kullanmadıkları, kamu görevlerini aksatmadıkları sürece sigortalı işte çalışmalarının ya da ticaretle uğraşmalarının önünde bir engel yoktur.
 • Muhtarların ek olarak ticaretle uğraşması şartların sağlanması ile mümkündür. Bu ise daha çok görevi kötüye kullanmama şartı, muhtarlık binasında ticari faaliyette bulunmama şartı ve kamu hizmetine öncelik verme – aksatmama şartı şeklindedir.
 • Yukarıdaki konular haricinde merak ettiğiniz durumlar için herhangi bir avukat ile görüşme sağlamanız, daha doğru kararlar almanız açısından önemlidir.

Muhtar maaşları 2024 bilgileri haricinde kısaca muhtar olma şartlarını inceleyelim.

Muhtar Olma Şartları 2024

Muhtar olmak için seçimlere katılmanız ve bölge halkı tarafından seçilmeniz gerekir. Bunun için ise muhtar adayı olma şartlarını sağlamanız gerekiyor. İlgili yasalarca belirlenen muhtar olma şartları şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Seçime gireceği köy ya da mahallede son 6 aydır ikamet ediyor olmak,
 • Yüz kızartıcı suçlar dahil olmak üzere hiçbir şekilde suça karışmamış olmak, adli sicilin temiz olması,
 • Girdiği seçim bölgesinden yerel seçimler sonucunda en fazla oyu alması,
 • 25 yaşını doldurmuş olmak.

Sıkça Sorulan Sorular

Muhtar maaşları ile ilgili sıkça sorulan sorular şu şekildedir:

1- 2024 muhtar maaşı ne kadar oldu?

Yeni yılda asgari ücrete gelen zam sonrasında muhtar maaşı da 17.002 TL olmuştur.

2- Mahalle ve köy muhtarlarının maaşı farklı mı?

Hayır, mahalle ve köy muhtarları arasında herhangi bir maaş farkı bulunmamaktadır