Son günlerde sakarya halkının en çok araştırdığı konular arasında en çok sorulan soru. Sakarya'nın en zengin ve en elit ilçesi hangisidir? Sorusu oldu bizde haber merkezi olarak bu konunun üzerinde çalışmalarımıza başladık. İşte... Sakarya'nın en zengin ve en elit ilçesi hangisidir? sorusunun cevabı haberimizin içerisinde...

Sakarya

Sakarya, Sakarya nehri’nden ismini alan ve merkezi Adapazarı olan Türkiye’nin 22. en kalabalık ilidir. Adapazarı, 2021 yılında bisiklet şehri ödülüne layık görülen bir şehirdir.

Sakarya’nın nüfusu 2021 yılı sonu itibariyle 1.060.876 kişidir. Sakarya’da 16 ilçe, 668 mahalle ve belediye vardır.

Sakarya, Marmara Bölgesi’nin Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde yer almaktadır. Sakarya’nın komşuları kuzeyde Karadeniz, batıda Kocaeli ve Bursa, doğuda Düzce, güneyde ise Bolu ve Bilecik’tir. Sakarya Nehri, Karasu ilçesinde Karadeniz’e akar.

Sakarya’da tarım önemli bir gelir kaynağıdır. Hendek, Karasu ve Kocaali ilçelerinde fındık üretimi yapılır. Mısır tarımı da yaygındır. Sakarya’da sanayi de gelişmiştir. Adapazarı yakınlarında kurulan sanayi tesisleri bu gelişmeye katkı sağlamıştır. Sakarya, yaklaşık bir milyonluk nüfusuyla Marmara Bölgesi’nin İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir’den sonra en büyük beşinci ilidir.

Sakaryanın Tarihçesi

Sakarya’nın tarihçesi, Anadolu’nun en eski ve en zengin tarihlerinden birine sahiptir. Sakarya, Hititlerden Osmanlılara, Selçuklulardan Cumhuriyete kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, milli mücadelede de önemli bir rol oynamıştır. Sakarya’nın tarihçesi hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki web sitelerine bakabilirsiniz:

Coğrafya

İlin coğrafyası üç bölüme ayrılır: 1. Kuzeydeki düz tepeler, 2. Ortada Adapazarı ovası, 3. Güneydeki dağlık araziler. Kuzey Anadolu Fay hattının kuzeyinde kalan ilin batısı, Sakarya nehrine kadar uzanan Kocaeli platosudur. Kuzey bölümleri Çam Dağı hariç Kocaeli platosunun devamı niteliğindedir.

Adapazarı ovası (Akova) Sakarya nehrinin getirdiği alüvyonlarla meydana gelmiştir. İzmit körfezi ve Sapanca Gölü ile bağlantılı olan Adapazarı ve Düzce ovaları tektonik kökenlidir. Ovada alüvyon tabakası 400 metreye kadar ulaşır. İl topraklarının %34’ü ovalardan, %44’ü platolardan, %22’si dağlardan oluşur.

İklim 

Sakarya, Karadeniz kıyısında Karadeniz iklimi, güneyinde ise Marmara iklimi ile etkilenen bir ildir. Kuzeyde fındık yetişirken, güneyde zeytin ağaçları ve meyve bahçeleri görülür. Samanlı dağları ve Keremali dağları, Karadeniz ikliminin güneye yayılmasını önler. Güneye doğru Akdeniz hava kütleleri gelir. Yağış miktarı kuzeyden güneye azalır: Karasu 1000 mm, Merkez 840 mm, Geyve 600 mm. En çok rüzgâr KKB yönünden eser. Ortalama bağıl nem %72’dir. Yıllık sıcaklık ortalaması 14,2 °C’dir. Ocak ayı soğuk değildir (5.9 °C), Temmuz ayı çok sıcak değildir (23.3 °C), yıllık sıcaklık farkı azdır (17.4 °C). Bu özellikler Karadeniz ikliminin etkisini gösterir. Yağışın %31’i kışın, %26’sı sonbaharda, %22’si ilkbaharda, %21’i yazın düşer. Bu da Karadeniz yağış rejimine uyar. Yağışın çoğu normaldir (%95,9), azı sağanaktır (%3,7). Yılın 133 günü yağış alır.

Sakaryanın Nüfusu

Sakarya ilinin nüfusu, 19. yüzyılda yaşanan üç büyük savaşın sonucunda bölgeye gelen muhacirlerden ve farklı etnik gruplardan oluşmaktadır. Bu gruplar arasında Manavlar, Yörükler, Çerkesler, Abhazlar, Acaralı Gürcüler, Mohti Lazlar, Hemşinliler, Kırım Tatarları, Bosnalılar, Arnavutlar, Pomaklar, Sırplar, Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen Muhacirler, Karadenizliler, Abdallar, Romanlar, Rumlar, Ermeniler ve Araplar sayılabilir. Sakarya halkının büyük çoğunluğu Müslüman olup, Hanefi, Alevi ve Şafii mezheplerine bağlıdır.

Sakarya’da ilk yerleşim sırasında farklı etnik gruplar karıştırılmıştır. Ancak bu siyaset sonradan değişmiş ve muhacirler kendi kültürlerini korumuşlardır. 1950’li yıllardan itibaren Sakarya’nın ulaşım ağına dahil olması ve şehir merkezlerinde yeni iş imkanlarının doğması nüfusun bütünleşmesine katkıda bulunmuştur. 1999 depremi de bu bütünleşmeyi hızlandırmıştır. Taraklı, Geyve, Pamukova ve Kaynarca gibi ilçelerde muhacirlerin az olması nedeniyle geleneksel Manav kültürü günümüze kadar devam etmiştir.

Sakarya’nın çok kültürlü yapısı; yemek kültürü, evlenme, ölüm, sünnet törenleri, halk oyunları, geleneksel el sanatları gibi alanlarda kendini göstermektedir. İlde dokuz yüzden fazla yemek çeşidi vardır.

Sakarya’ya gelen muhacirlerin bir kısmı Osmanlı Devleti sınırları içindeki göçlerdir. Bu göçler iç göçe benzer niteliktedir. Türkiye sınırları dışından gelen muhacirlerin bazıları ise önce başka illere yerleşmiş sonra Sakarya’ya gelmiştir.

Sakarya’da mevsimlik tarım işçiliği de bir göç olayıdır. Fındık tarımının yapıldığı Karasu, Kocaali, Akyazı ve Hendek gibi ilçeler mevsimlik tarım işçilerini ağırlamaktadır. Bu işçilerin çoğu Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gelmektedir.

Sakarya ayrıca yerleşme amaçlı güncel göçleri de almaktadır. 1950’lerden beri doğudan batıya, iç bölgelerden kıyılara doğru olan iç göç hareketi Sakarya’yı da etkilemektedir. Sakarya’nın gelişen sanayisi ve verimli toprakları göçmenleri çekmektedir.

2007 yılında yapılan bir araştırmaya göre il nüfusunun %40’ı Manav, %21’i Karadeniz Türkmenleri Çepniler, %9’u Balkan ve Rumeli Türkleri, %7’si Gürcü, %5’i Laz, %4’ü Kürt, %2’si Abhaz, %1’i ise Çerkez, Roman, Boşnak, Arnavut, Yörük gibi kültürlerden oluşmaktadır.

Ekonomi

Sakarya, 1987-1998 arasında Türkiye’nin en gelişen illerinden biri olmuştur. Ancak Sakarya’da her yıl üretilen Gayri Safi Millî Hasıla (GSMH), ildeki büyük firmaların yönetim merkezlerinin Sakarya’da bulunmaması nedeniyle tam olarak gösterilmemektedir. Sakarya’da faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük 500 kuruluşu arasında yer alan bu firmalar (Otoyol, Toprak Grubu, Pilsa, Yazakisa, Goodyear, Noksel) ilin yıllık üretim değerlerine dahil edilmemektedir.

Sakarya’nın 2012 yılında ekonomik sektörlerin GSMH’ye katkısı şu şekildedir: Tarım %17, sanayi %24, hizmetler %59.

Sakarya’nın (2012) millî geliri 14.064 ,istihdamoranı üzerinde ihracat yapan iller arasına girmiştir. Sakarya en çok ihracat yapan 9. il olmuştur.[60] 2012 verilerine göre 1.8 milyar dolar ihracat, 1.1 milyar dolar ithalat gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı %159 olarak gerçekleşmiş, böylece il dışarıya sattığından daha fazlasını almıştır.

Sakaryanın Nüfusu

Sakarya’nın ilçeleri hakkında bilgi vermekten memnun olurum. Sakarya, Marmara Bölgesi’nde yer alan ve 16 ilçeye sahip bir ildir. Sakarya’nın ilçeleri şunlardır:

 • Adapazarı: Sakarya’nın merkez ilçesi ve en kalabalık ilçesidir. Sakarya Nehri’nin iki yakasında kurulmuştur. Tarihi ve kültürel zenginlikleri, alışveriş ve eğlence olanakları ile önemli bir turizm merkezidir. Deprem Müzesi, Kent Parkı, Atatürk Bulvarı, Orhan Gazi Camii, Saat Kulesi gibi görülmeye değer yerleri vardır[1][1].
 • Akyazı: Sakarya’nın doğusunda yer alan bir ilçedir. Doğal güzellikleri, yaylaları, gölleri ve ormanları ile dikkat çeker. Akyazı’da Kurtköy Yaylası, Dokurcun Yaylası, Kuzuluk Kaplıcaları, Akyazı Şelalesi gibi doğal güzellikler bulunur.
 • Arifiye: Sakarya’nın merkezine yakın bir ilçedir. Sanayi ve ticaretin gelişmiş olduğu bir ilçedir. Arifiye’de Sapanca Gölü, Arifiye Parkı, Arifiye Camii, Arifiye Tren İstasyonu gibi yerler görülebilir.
 • Erenler: Sakarya’nın merkezine bağlı bir ilçedir. Nüfus yoğunluğu yüksek olan bir ilçedir. Erenler’de Sakarya Üniversitesi, Erenler Kültür Merkezi, Erenler Belediyesi Spor Kompleksi gibi yerler bulunur.
 • Ferizli: Sakarya’nın kuzeyinde yer alan bir ilçedir. Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu bir ilçedir. Ferizli’de Ferizli Barajı, Ferizli Kalesi, Ferizli Camii gibi yerler görülebilir.
 • Geyve: Sakarya’nın güneyinde yer alan bir ilçedir. Sakarya Nehri’nin kıyısında kurulmuştur. Tarihi ve kültürel mirası ile önemli bir ilçedir. Geyve’de Geyve Kalesi, Geyve Hanı, Geyve Köprüsü, Geyve Müzesi gibi yerler bulunur.
 • Hendek: Sakarya’nın doğusunda yer alan bir ilçedir. Sanayi ve ticaretin gelişmiş olduğu bir ilçedir. Hendek’te Hendek Kalesi, Hendek Saat Kulesi, Hendek Şelalesi, Hendek Hayvanat Bahçesi gibi yerler görülebilir.
 • Karapürçek: Sakarya’nın güneybatısında yer alan bir ilçedir. Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu bir ilçedir. Karapürçek’te Karapürçek Barajı, Karapürçek Camii, Karapürçek Kaplıcaları gibi yerler bulunur.
 • Karasu: Sakarya’nın kuzeyinde yer alan bir ilçedir. Karadeniz kıyısında kurulmuştur. Deniz turizminin geliştiği bir ilçedir. Karasu’da Karasu Plajı, Karasu Limanı, Acarlar Longozu, Karasu Çayı gibi yerler bulunur.
 • Kaynarca: Sakarya’nın kuzeydoğusunda yer alan bir ilçedir. Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu bir ilçedir. Kaynarca’da Kaynarca Barajı, Kaynarca Camii, Kaynarca Şelalesi gibi yerler bulunur.
 • Kocaali: Sakarya’nın kuzeyinde yer alan bir ilçedir. Karadeniz kıyısında kurulmuştur. Deniz turizminin geliştiği bir ilçedir. Kocaali’de Kocaali Plajı, Kocaali Limanı, Kocaali Çayı, Kocaali Şelalesi gibi yerler bulunur.
 • Pamukova: Sakarya’nın güneybatısında yer alan bir ilçedir. Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu bir ilçedir. Pamukova’da Pamukova Barajı, Pamukova Camii, Pamukova Kaplıcaları, Pamukova Müzesi gibi yerler bulunur.
 • Sapanca: Sakarya’nın batısında yer alan bir ilçedir. Sapanca Gölü’nün kıyısında kurulmuştur. Doğa turizminin geliştiği bir ilçedir. Sapanca’da Sapanca Gölü, Sapanca Parkı, Sapanca Camii, Sapanca Tren İstasyonu gibi yerler bulunur.
 • Serdivan: Sakarya’nın merkezine bağlı bir ilçedir. Nüfus yoğunluğu yüksek olan bir ilçedir. Serdivan’da Serdivan AVM, Serdivan Parkı, Serdivan Camii, Serdivan Kültür Merkezi gibi yerler bulunur.
 • Söğütlü: Sakarya’nın güneyinde yer alan bir ilçedir. Tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu bir ilçedir. Söğütlü’de Söğütlü Barajı, Söğütlü Camii, Söğütlü Şelalesi gibi yerler bulunur.
 • Taraklı: Sakarya’nın güneydoğusunda yer alan bir ilçedir. Tarihi ve kültürel mirası ile önemli bir ilçedir. Taraklı’da Taraklı Evleri, Taraklı Hamamı, Taraklı Camii, Taraklı Müzesi gibi yerler bulunur.

Sakarya’nın ilçeleri hakkında bilgi verdiğim için teşekkür ederim. Sakarya’yı ziyaret etmek isterseniz, bu ilçelerdeki güzellikleri görmeyi unutmayın.