Sarıgöl Ziraat Odası’nın başvurusu üzerine Manisa 2. İdare Mahkemesi, maden ocağı için verilen “kamu yararı” kararını iptal etti ve yürütmeyi durdurdu.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yaptığı açıklamada, feldspat  maden ocağının Sarıgöl ovasına ve üzüm üretimine büyük zarar vereceğini belirterek, “Bu maden ocağı, bölgedeki tarım arazilerini, yeraltı ve yerüstü sularını, biyolojik çeşitliliği ve doğal güzellikleri tahrip edecekti. Ayrıca, maden ocağından çıkarılacak malzemenin taşınması için yüzlerce kamyonun trafiğe çıkması, hava kirliliği, gürültü ve kazalara neden olacaktı. Biz de Sarıgöl Ziraat Odası olarak, çiftçilerimizin ve bağcılarımızın haklarını korumak için hukuki mücadeleye başladık.

3 ilin birleştiği bu maden ocağına karşı açtığımız davada, mahkeme lehimize karar verdi. Bu karar, Sarıgölümüze, çiftçimize, bağcımıza hayırlı olsun. Sarıgöl Ziraat Odası olarak kararlıyız, Sarıgöl’de, 35 mahallemizde, ovamızda, bağımızda, dağlarımızda, tarlalarımızda dev enerji şirketlerine izin vermeyeceğiz. Topraklarımızı madencilere, jeotermalcilere talan ettirmeyeceğiz” dedi.