İsrail denildiğinde akıllara gelen ilk kavramlardan birisi de Siyonizmdir. Bir görüşü mü bir aidiyeti mi belirttiği merak edilen Siyonizm ne demek sorusu ise vatandaşların aklına takılmaktadır.

Siyonizmin kurucusundan kimlere Siyonist dendiğine kadar kapsamlı bir araştırma yaptık. Bu yazı içerisinde Siyonizmin temel ilkelerini, Siyonist işaretinin ne olduğunu ve daha öğrenmek istediğiniz pek konu ile alakalı bilgiyi bulabilirsiniz… 

Siyonizm Ne Demek

Siyonizm Ne Demek?

Siyonizm asıl olarak Yahudi halkının kendi ulusal devletini kurma amacı taşıyan siyasi bir hareketi ifade etmektedir. Bu terim özellikle de 19.yüzyılın sonlarında doğru popülerliğini arttırmıştır.

Siyonizm ne demek denildiğinde ise kısaca Yahudi halkının tarih boyunca yaşadığı zulümler, ayrımcılık ve soykırımlar sonrasında, güvenli ve özgür bir toprakta kendi devletlerini kurma arzusunu yansıtarak ortaya çıkmıştır demek mümkün. 

Siyonizmin asıl amacı, Yahudi halkının kökenlerine dayalı olarak tarih boyunca yaşadıkları bu coğrafi dağınıklığı sona erdirmek ve Filistin veya başka bir bölgede kendi ulusal devletlerini kurmaktır. 

Sabat Ne Demek 6

Theodor Herzl ise modern siyonizmin öncüsü olarak kabul edilmektedir. Bu siyasi akım, 19. Yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Siyonizm, artan antisemitizme bir tepki olarak doğmuş ve genellikle ‘’Yahudi Aydınlanması’’ olarak adlandırılmıştır. 

Siyonizm farklı ideolojik ve siyasi akımları içermektedir. Bazı görüşler Yahudi devletini kurma fikrini dini inançlara dayandırıyor; bazıları ise milliyetçilik veya etnik bir kimlik temelinde savunuyor. 

Theodor Herzl Kimdir?

Siyonizmin kurucusu kimdir

1860 doğumlu olan Herzl, Avustuya-Macaristan İmparatorluğu’nda doğmuş, Avusturyalı-Yahudi bir gazeteci, yazar ve siyasetçidir. 

Yahudi Devleti fikrini savunan Theodor Herzl, bu düşüncesini ‘’Der Judenstaat’’ (Yahudi Devlet) adlı eserinde detaylı bir şekilde açıklamıştır. Kitap, 1896 yılında yayımlanmıştır. 1987’de ise İkinci Siyonist Kongre’yi düzenlemiş ve Siyonist örgütün liderliğini üstlenmiştir. 

Siyonizm Kelimesinin Terminolojisi

İbranice’deki Siyon sözcüğünden türetilen Siyonizmin kökeni Kudüs yakınlarında bulunan Siyon Dağı veya Siyon Kalesi’ne dayanmaktadır. 

Kral Davud zamanında ise ‘Siyon’ tüm Kudüs şehri ve İsrail Diyarı’na atıfta bulunan kapsamlı bir kelime haline gelmiştir. Tora’da yer alan birçok söze göre İsrailoğulları’ndan da ‘Siyon halkı’, ‘Siyon’un oğulları/kızları’ olarak bahsedilmektedir.

Siyonist Kimlere Denir?

Farklı ideolojik amaçlar içerse de siyonizmin asıl hedefinin Filistin’de bir Yahudi devleti kurmayı amaçlamasıdır. Genel olarak da Yahudi milliyetçiliğine içine alan Siyonizm’in savunucularına ise Siyonist denmektedir.
Bu fikrin karşısında duranlara ise anti-siyonist denmektedir. 

Siyonizmin Amacı Nedir?

Siyonizm Ne Demek 2

Siyonizm hareketi, kurulduktan çok kısa bir süre sonra zengin Yahudi asillerin dikkatini çekti ve 1900 yıl sonra Filistin’de, Osmanlı İmparatorluğu’nun denetimi altında, sürdürülebilir bir Yahudi devleti kurmayı hedefledi.

1948 yılına kadar Siyonizmin başlıca amaçları arasında İsrail topraklarında Yahudi egemenliğinin yeniden tesis edilmesi ve Yahudilerin diasporada karşılaştıkları antisemitik ayrımcılık ve zulümden kurtulmalarını sağlamak yer alıyordu.

İsrail Devleti’nin 1948’de kurulmasının ardından Siyonizm, öncelikle İsrail’in savunuculuğunu yapmayı, onun varlığına ve güvenliğine yönelik tehditlerle mücadele etmeyi ve diasporadaki Yahudileri her türlü katliam girişiminden korumayı hedeflemiştir.

Siyonizmin Simgesi Nedir?

Davut Yıldızı, genel olarak Siyonist Yahudilerin sembolü olarak kabul edilmiştir. Yahudi olmayan kişiler, bu sembolün sadece Yahudilik içindeki Siyonist hareketi değil, Yahudiliğin tamamını temsil ettiğini düşünmektedirler.

Filipinler, Çin'e Sert Uyarı Gönderdi Filipinler, Çin'e Sert Uyarı Gönderdi

Siyonizmin simgesi nedir 

Siyonizm ile Yahudilik Arasındaki Fark Nedir?

Siyonizm ne demek sorusunu açıklamamızın ardından sıklıkla karıştırılan Siyonizm ve Yahudilik arasındaki farka değinelim…

Yahudilik içerisinde bahsedilen Siyonizm, çoğu zaman başka bir mezhep zannedilmektedir. Fakat Siyonizm bir ideolojik akımken, Yahudilik ise bir dini inan sistemidir. 
 

Kaynak: Erdinç Alkan