Umut Evirgen Kim? Nereli? Babası Kim? Ne İş Yapıyor? Umut Evirgen Evli Mi? Eski Sevgilileri Kimlerdi? Umut Evirgen Kim? Nereli? Babası Kim? Ne İş Yapıyor? Umut Evirgen Evli Mi? Eski Sevgilileri Kimlerdi?

Son zamanlarda bast-ı zaman ve tayy-ı mekan kavramlarından sıkça bahsediliyor. Bu terimlerin ne anlama geldiğini merak edenler bast-ı zaman ne demek ve tayy-ı mekan ne demek sorularına cevap arıyor.

Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını sizler için araştırdık.

Tayyi Zaman 4

Bast-ı Zaman ve Tayy-ı Mekan Ne Demek?

Bast-ı zaman ve tayy-ı mekan terimleri genellikle tasavvuf ve sufizm geleneklerinde kişilerin içsel deneyimlerinde kullanılır. Bu iki kavram, normal fiziksel ve zamansal algının ötesine geçerek derin manevi tecrübelerin yaşandığı bir yolculuktur.

Bast-ı zaman ne demek ve tayy-ı mekan ne demek sorularının cevaplarını iki madde halinde detaylı bir şekilde açıklayalım.

Bast-ı Zaman

Bast-ı zaman; zamanın durması, genişlemesi ve çoğalması ve yeniden inşa edilmesi anlamlarına gelir. Bast-ı zaman sayesinde çok uzun süre gerektiren işler kısa bir sürede yapılabilir, zamanda yolculuk ederek geçmişe veya geleceğe gidilebilir.

İfadede geçen bast kelimesi günlük dilde keyifli olma haline denir. Tasavvuf geleneğinde ise ruhen rahatlama ve manevi ferahlık anlamlarına gelir.

Ümit ve korku anlamında kullanılan recâ-havf hallerinden sonra gelir. Bast halindeki kişinin zihni açık ve gönlü ferahtır.

Bast-ı zamanın en bilinen örneği Yedi Uyuyanlar ya da diğer bir adıyla Ashâb-ı Kehf’tir. Yedi Uyurlar, başta İslamiyet olmak üzere Hristiyanlık dahil birçok dinde ve kültürde anlatılan bir olaydır.

Kuran’ı Kerim’de geçen Kehf Suresi’nde bu olaya yer verilir. Dönemin kralı putlara tapmaktadır ve putperestliği kabul etmeyen vatandaşlarını öldürtmektedir. Kendisine gelen bir ihbar sonucu danışman heyetindeki altı kişilik bir grubun Allah’a inandığını öğrenir.

Kral, bu altı kişiyi çağırıp tehdit ederek Allah’a inanmaktan vazgeçmelerini ve kendisi gibi putlara tapmalarını emreder. Ancak grup, kralın teklifini reddedip onu Allah’a inanmaya davet eder. Bunun üzerine kral onlara inançlarını değiştirip putlara tapmaları için süre verir.

Kralın fikrini değiştiremeyeceklerini ve kendilerini öldürteceğini anlayan grup Efes şehrini terk eder. Yolda Kefeştetayyuş adındaki bir çoban ile köpeği Kıtmir de onlara katılır. Peşlerine düşen kralın adamlarından saklanmak için çobanın gösterdiği bir mağaraya girip Allah’a dua ederler.

Bu sırada kral, adamlarına mağaranın çıkışını kapattırarak içeride yedi kişiyi ve çobanın köpeğini ölüme terk eder.

Gruptakiler ise uykuya dalarlar ve 309 hicri yıl sonra içlerinde ilahi bir rahatlama ve ferahlıkla uyanırlar.

Bast-ı zaman ne demek ve tayy-ı mekan ne demek soruları için ilk adımı tamamladıktan sonra tayy-ı mekanı kısaca açıklayalım.

Tayyi Zaman 2

Tayy-ı Mekan

Tayy-ı mekân; mekân kavramının ortadan kalkması, değişmesi ve fiziksel sınırları aşarak farklı mekanlara seyahat edebilme anlamında kullanılır.

İfadede geçen tay kelimesi bükmek, yol almak ve geçip gitmek anlamlarına gelir. Kuran’ı Kerim’de Enbiyâ ve Zümer olmak üzere iki surede geçer ve kıyamet gününde göklerin Allah’ın kudretiyle büküleceği anlamında kullanılır.

Tayy-ı mekânın en bilinen örneği İsra ve Necm surelerinde Hz. Muhammed’in (sav) göğe yükselmesi olayıdır.

Bir gece Cebrail gelerek Hz. Muhammed’i Kabe’den alarak Mescid-i Aksa’ya götürür. Kubbetü's-Sahre'nin bulunduğu yere gelerek İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle görüşürler ve namaz kılarlar.

Cebrail ile Hz. Muhammed göğe yükselerek Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberler ile karşılaşırlar. Sidret'ül Münteha’dan ileriye geçen Hz. Muhammed, Allah ile görüşür.

Tayyi Zaman

Bast-ı Zaman ve Tayy-ı Mekan Nasıl Yapılır?

Bast-ı zaman ne demek ve tayy-ı mekan ne demek sorularından sonra nasıl yapılacakları da merak ediliyor.

Bast-ı zaman ve tayy-ı mekan kişisel ve içsel deneyimler olduğu için belirli bir yöntemi yoktur. Sadece derin manevi duygular ve ruhani deneyimlerle ulaşılabilir. Buna yardımcı olması için meditasyon yaparak kendi içinize odaklanabilirsiniz.

Bast-ı Zaman ve Tayy-ı Mekan Kimler Yapabilir?

Bast-ı zaman ve tayy-ı mekanı kimlerin yapabileceğine dair bir sınırlama yoktur.

Bast-ı zaman ne demek ve tayy-ı mekan ne demek, nasıl yapılır ve kimler yapabilir sorularını sizler için cevapladık.