Tunceli Belediyesi'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen DEM Parti yönetimi, devir teslim sürecinde önemli tespitlerde bulundu. Bu tespitler, belediyenin mali durumu ve yeni dönemde karşılaşılan sorunlar açısından oldukça kritik bilgiler içeriyor.

Tunceli Belediyesi Mali Durum ve Yeni Dönemde Karşılaşılan Sorunlar

Yeni belediye yönetimi, en önemli konulardan biri olarak devir alınan borç miktarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan bilgilere göre, Tunceli Belediyesi'nin önceki dönem başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan devralınan borç tutarı 230 milyon 673 bin 692 lira olarak kaydedildi. Bu durum, yeni yönetimin ciddi bir mali yük ile karşı karşıya kaldığını gösteriyor.

Ciddi Bir Mali Engebeli Aşılacak Yol

Karşılaştırma açısından bakıldığında, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun görevi devraldığı dönemde belediyenin borcu 67 milyon 567 bin 806 lira civarındaydı. Bu veriler, önceki dönemde borcun üç katından fazla arttığını ortaya koyuyor. Bu artışın sebeplerinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve kamuoyuna açıklanması, şeffaf bir yönetim anlayışının gereği olarak değerlendirilebilir.

Tunceli Belediyesi Mali Durum Ve Yeni Dönemde Karşılaşılan Sorunlar 1

Bütçe Dengesi ve Personel Giderlerinin Yüksekliği

Tunceli Belediyesi'nin karşılaştığı bir diğer önemli sorun ise bütçe dengesizliği. Açıklanan bilgilere göre, belediyenin 2023 yılı toplam geliri 188 milyon lira iken, giderleri ise 271 milyon liraya ulaşmış. Bu durum, belediyenin yaklaşık 82 milyon liralık bir açığı 2024 yılına devretmesine yol açmış.

Bütçe dengesizliğine katkıda bulunan faktörlerden biri olarak ise personel giderlerinin yüksekliği göze çarpıyor. DEM Partili Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın açıklamalarına göre, personel giderleri brüt bütçenin yüzde 84'üne tekabül ediyor. Bu oran, sürdürülebilir bir mali tablo açısından oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor. Personel giderlerinin bu denli yüksek olması, yatırım ve hizmetlere ayrılan kaynakların kısıtlanmasına neden olabilir.

İbrahim Öğretmenin Ölümü Türkiye'yi Sarstı İbrahim Öğretmenin Ölümü Türkiye'yi Sarstı

Son beş yılda belediyede 145 kişinin işe alındığı bilgisi de personel sayısının artışına işaret ediyor. Bu artışın gerekliliklere göre yapılıp yapılmadığı, verimliliği ne yönde etkilediği gibi konuların incelenmesi faydalı olacaktır.

Tunceli Belediyesi Mali Durum Ve Yeni Dönemde Karşılaşılan Sorunlar 3

Mevcut Altyapı ve Taşınmazlar Sorunlu Yönler ve Yeni Fırsatlar

DEM Partili yönetim, devir teslim sürecinde belediyenin sahip olduğu altyapı ve taşınmazları da değerlendirmeye aldı. Bu değerlendirme sonucunda olumlu ve olumsuz yönler tespit edildi.

Öncelikle olumsuz yönlerden bahsedecek olursak, belediye hizmet binasının yetersizliği göze çarpıyor. Mevcut ana hizmet binasının olmaması ve fırın binası ile otogarın kısıtlı şartlarda hizmet vermesi, işleyiş açısından güçlükler yaratıyor. Yıkılması gereken binaların varlığı da altyapı sorunlarına işaret ediyor.

Eski hizmet binası, itfaiye binası ve eski Gençlik Kültür Merkezi binası yıkılarak, yerine yenilerinin inşa edilmesi, hizmet kalitesinin artırılması açısından elzem görünüyor.

Belediyeye ait gayrimenkuller ise yeni yönetim için hem sorunlu hem de fırsat barındıran bir alan olarak değerlendirilebilir. 193 adet iş yerinin kiralık olarak verilmiş olması, gelir getirici bir unsur olarak görünebilir. Ancak bu kiralamaların şartlarının gözden geçirilmesi, kira gelirlerinin makul seviyelere getirilmesi gerekebilir.