Zengi Devleti 12. Ve 13. Yüzyılda hüküm sürmüş ve haçlılarla mücadele etmiştir. Zengi Devleti haçlılara verdiği mücadele ile İslam coğrafyasını Haçlıların istilasından korumuşlardır.

Son günlerde çok fazla internet mecralarında aratılan isimlerden birisi Zengi Devletidir.  Zengi  hakkında bir hayli soru soruluyor.

Zengîler, 12. ve 13. yüzyıllarda Mezopotamya ve Suriye'nin tarih sahnesinde güçlü varlık sergileyen bir devlettir. İlk önderleri İmadeddin Zengi tarafından kurulan Zengi Devleti, onun ölümü sonrasında oğulları arasında bölünmüştür. Musul Beyliği'ni I. Seyfeddin Gazi ve Kudbeddin Mevdud, Haleb Beyliği'ni ise Nûreddin Mahmud Zengî yönetmiştir.

Zengîler, Oğuz Türkmenlerinin Avşar boyundan gelmektedir, bu da onların Türk kökenine işaret eder. O dönemdeki önemli siyasi değişimler ve liderlikleriyle, Zengîleri bölgede etkili bir güç haline getirmiştir. Bu dönem, Zengî Devleti'nin tarih sahnesinde güç kazandığı ve Mezopotamya ile Suriye'de etkin bir rol oynadığı bir zaman dilimidir.

İmadeddin Zengi'nin kurduğu temeller, oğulları tarafından devam ettirilmiş ve Zengîler, stratejik konumlarıyla bölgede önemli bir güç merkezi olmuştur. Bu dönemdeki siyasi gelişmeler, Zengîlerin liderliklerindeki değişimler ve bölgesel etkileri, tarih sahnesinde ilgi çekici bir hikayeyi ortaya koymaktadır.

Zengi Devleti Türk Mü?

Zendiler 12. Ve 13 yüzyıllarda Mezopotamya hüküm sürmüş Türk devletidir. Zengiler oğuz Türkmenlerinin Avşar boyundan gelmektedirler. Zengilerin ilk hükümdarı İmadeddin Zengi’dir.

Önerilen İçerik: Nûreddin Zengi kimdir?

Zengiler Nerede Kaç Yılında Kuruldu?

İmadeddin Zingi tarafın 1127 yılında Musul'da kurulan ve hükümdarlığını 12. Ve 13. Yüzyılda Mezopotamya ve Suriye’de sürdürmüştür.

Imadeddin Zengi tarafından Musul'da kurulmuş Zengi Devletinin ilk kurucusudur. Imadeddin Zengi’nin ölümünden sonra ise oğulları tarafından paylaşılmıştır.

I. Seyfeddin Gazi ve Kudbeddin Mevdud Musul Beyliği'ni, Nûreddin Mahmud Zengî'yse Haleb Beyliği'ni yönetmiştir.

Zengiler, Oğuz Türkmenlerinin Avşar boyundandır.

Zengi Devletini Kim ve Ne Zaman Yıktı?

Zengi Devleti, 1250 yılında Eyyubiler ve Memlükler tarafından yıkıldı.

Zengiler, İkinci Haçlı Seferi'ni etkisizleştirmişler ve İslam dünyasını Haçlıların istilasından korumuşlardır. Eyyubiler, 1174 yılında Zengi Devleti’nin Suriye topraklarını ele geçirdi. Nûreddin Mahmud Zengî'nin komutanlarından Şirkuh'un yeğeni Selahaddin Eyyubi, Fâtımîlere son vermiş, Nureddinin ölümünden sonra da Mısır'da Eyyûbîler devletini kurmuştur. Memlükler ise, 1250 yılında Zengi Devleti’nin Musul ve Cezire bölgelerini fethetti. Böylece, Zengi Devleti’nin varlığı sona erdi.