Gavs Nedir? Tasavvufun Gizemli Terimi

Tasavvufta sıkça duyulan bir terim olan gavs, kullara yardım eden, manevi makamı yüksek olan bir veli veya alim anlamına gelir. Gavs-ı A’zam ise en büyük gavs demektir. Bu terim, İslam tasavvufunun yanı sıra, bazı diğer Doğu dinlerinde de kullanılır.

Gavs-ı A’zam kimdir?

Bu sorunun cevabı, farklı kaynaklara göre değişiklik gösterir. Bazı kaynaklara göre, Gavs-ı A’zam Abdülkadir Geylani hazretlerinin lakabıdır. Abdülkadir Geylani, 12. yüzyılda yaşamış, Bağdat’ta kurduğu tarikatla ünlenmiş ve pek çok keramet göstermiş bir mutasavvıftır . Bazı kaynaklara göre ise, Gavs-ı A’zam her yüzyılda bir tane olan ve kâinatın yönetiminden sorumlu olan kutubun diğer adıdır. Kutub, tasavvufta en yüksek manevi makama sahip olan kişi olarak tanımlanır.

Gavs kelimesi, bazen yardım istemek için “yetiş ya gavs” şeklinde kullanılır. Bu ifade, gavsa duyulan saygı ve güveni gösterir. Gavsın, Allah’ın izniyle kulların sıkıntılarını giderdiğine inanılır. Gavsın kim olduğunu bilmek veya tanımak gerekmez; önemli olan ona yönelmek ve ondan medet ummaktır.

Gavs terimi, tasavvufta önemli bir yere sahiptir. Tasavvuf, İslam’ın içsel boyutunu ifade eder ve insanın Allah’a yakınlaşmasını amaçlar. Tasavvufta gavs gibi pek çok terim vardır; bunlar arasında şeyh, mürşid, halife, murid, derviş gibi kavramlar sayılabilir. Tasavvufun temel ilkeleri arasında tevhid, zühd, takva, sabır, şükür, teslimiyet gibi değerler bulunur.

Tasavvufun gizemli terimi olan gavs, kullara yardım eden ve manevi makamı yüksek olan bir veli veya alimdir. Gavs-ı A’zam ise en büyük gavs olarak bilinir. Bu terim, farklı kaynaklara göre farklı anlamlar taşır. Gavs kelimesi, bazen yardım istemek için kullanılır. Gavs terimi, sadece İslam tasavvufunda değil, bazı diğer Doğu dinlerinde de kullanılır.

İlkay Gündoğan Kürt mü? İlkay Gündoğan Kürt mü?

Yeni Menzil Gavsı Kim?

Menzil Cemaati’nin lideri Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, 12 Temmuz 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti . Menzil Cemaati, Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Menzil şubesidir . Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, babası Seyyid Abdulhakim El Hüseyni ve ağabeyi Seyyid Muhammed Raşit El Hüseyni’nin ardından Menzil’de irşad vazifesini yürütmekteydi .

Menzil Cemaati’nin yeni Gavs'ı kim olacak sorusu ise henüz net bir cevap bulamamıştır. Ancak bazı kaynaklara göre, Menzil Cemaati’nin yeni şeyhinin Seyyid Abdulbaki El Hüseyni’nin oğlu Muhammed Saki Erol olacağı iddia edilmektedir. Muhammed Saki Erol, babasının vefatından sonra Menzil köyünde taziye ziyaretlerini kabul etmiştir. Muhammed Saki Erol’un da Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyundan geldiği ve Nakşibendi yolunun prensiplerini takip ettiği belirtilmektedir.

Gavs hazretleri kim?

Seyyid Abdülbaki El Hüseyni, tasavvufta kullara yardım eden, manevi makamı yüksek olan bir veli veya alim anlamına gelen gavs terimini kullandı. Gavs-ı A’zam ise en büyük gavs demektir. Birinci gavs olarak kabul edilen Gavs-ı Azam veya Gavs-ı Bilvanisi ise babası Seyyid Abdulhakim El Hüseyni’dir. Gavs-ı Azam, 1905 yılında Bitlis’in Baykan ilçesinin Bilvanis Köyünde doğmuş ve 1976 yılında vefat etmiştir.

Gavs kelimesi, bazen yardım istemek için “yetiş ya gavs” şeklinde kullanılır. Bu ifade, gavsa duyulan saygı ve güveni gösterir. Gavsın, Allah’ın izniyle kulların sıkıntılarını giderdiğine inanılır. Gavsın kim olduğunu bilmek veya tanımak gerekmez; önemli olan ona yönelmek ve ondan medet ummaktır. Gazv hazretleri cemaat mensupları Gavs-ı Sani olarakta adlandırılır.

Gavs hazretleri, Menzil cemaatinin lideri ve tasavvufun önemli bir ismiydi. Vefatıyla birlikte pek çok sevenini üzdü. 

Haber- Hatice Zeybek

Kaynak: Haber Merkezi