Malatya, Türkiye’nin otuz büyükşehir belediyesinden biridir ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde bulunur. 2022 yılı itibarıyla 13 ilçe ve 718 mahalleden oluşan Malatya’nın nüfusu 812.589 kişidir ve Türkiye’nin en kalabalık yirmi sekizinci ili konumundadır. Malatya hakkında yurttaşlar pek çok soru soruyorlar. İşte bu sorulardan olan Malatya'nın en güvenli ve huzurlu ilçesi hangisi? Sorusunun cevabı haberimiz içerisinde yer alıyor.

Malatya'nın en güvenli ve huzurlu ilçesi hangisi?

Battalgazi İlçesi

Battalgazi, Malatya ilçesi, tarihi zenginliği ve kültürel çeşitliliği ile dikkat çeken bir yerdir. Malatya’nın ilk yerleşim yeri olan Aslantepe Höyüğü, Battalgazi’nin Bahçebaşı mahallesinde bulunmaktadır. Battalgazi’nin nüfusu 295.821 kişidir. Malatya’nın en büyük ve en gelişmiş ilçesidir. Kayısı bahçelerinin yanı sıra Karakaya Barajı’na da komşudur.

2. Ordu Komutanlığı, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi  ve Turgut Özal Tıp Merkezi gibi önemli kurumlar Battalgazi’de yer almaktadır. Pınarbaşı mesire alanı, Hürriyet parkı ve Kernek şelalesi ise Battalgazi’nin doğal güzelliklerini gösteren popüler mekanlardandır.

Yeşilyurt İlçesi

Yeşilyurt, Malatya’nın merkez ilçelerinden biridir. Ermenice adı Չըրմըխտի olan Çırmıhtı, eskiden bu ilçenin adıydı. Yeşilyurt, doğuda Battalgazi, batıda Akçadağ ve Doğanşehir, güneyde Çelikhan ve Adıyaman, kuzeyde ise Yazıhan ile komşudur. Malatya’nın 2012 yılında büyükşehir olmasıyla Yeşilyurt da merkez ilçe statüsü kazanmıştır.

İlçenin eskiçağ tarihine dair kesin bir bilgi yoktur, çünkü burada arkeolojik kazı veya yüzey araştırması yapılmamıştır. Fakat ilçe, il merkezine yakın ve onun bir banliyösü gibi olduğu için aynı tarihi yaşamış olabilir. Kaletepe’de 8. ve 9. yüzyıllara tarihlenen Bizans izleri, burada karakol gibi bazı yapıların bulunduğunu gösterir. Ancak ilçenin adı tarihi kaynaklarda yer almaz. 

Akçadağ İlçesi

Akçadağ, Malatya iline bağlı bir ilçedir. İlçenin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. İlk yerleşimciler MÖ 111 yılında Tunç Çağı’nda buraya gelmiş, ardından Geç Hitit, Roma ve Bizans imparatorlukları burada hüküm sürmüştür. Bu dönemlerde ilçede yaşayan insanların izleri, Akçadağ merkezdeki Akçadağ Höyük, Akçadağ kasabasındaki Ören Höyük ve Akçadağ Ören Kasabası yolunda bulunan İkinciler Höyük’teki araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır.

İlçe, Anadolu’da Türklerin yerleştiği ilk bölgelerden biridir. Müslüman-Arap devletleri, Bizans’a karşı savunma yapmak için buraya paralı askerler ve Türkmen aileler getirmiştir.  Akçadağ, Malatya’nın 35 km kuzeyinde yer alan bir ilçedir. İlçe, 925 metre yükseklikte, dağlık ve ovalık bir arazi yapısına sahiptir. İlçede karasal iklim hakimdir ve kışlar soğuk, yazlar sıcak geçer.

İlçenin batı ve kuzeybatı kesimleri 850 ile 1660 metre arasında değişen rakımlara sahiptir. İlçenin doğusunda Malatya merkez ilçesi, güneyinde Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçeleri, batısında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi, kuzeyinde ise Darende ve Hekimhan ilçeleri bulunur.

Arapgir İlçesi

Arapgir, Malatya iline bağlı tarihi bir ilçedir. Burada 13. yüzyılda inşa edilen Arapgir Katedrali gibi eski yapılar bulunmaktadır. Arapgir’in eski ismi Daskuza’dır ve Malatya ile aynı dönemde kurulmuş olan en eski yerleşim yerlerinden biridir.

Arapgir, 6. yüzyılda Arap Hatem Tai tarafından ele geçirilmiştir. Bizans İmparatorluğu ile iyi ilişkiler içinde olmuştur. 11. yüzyıldan sonra Anadolu Selçuklu Devleti’nin yönetimine girmiştir. Selçuklular Moğollara yenildikten sonra Moğol hakimiyetine, Anadolu beylikleri ortaya çıktığında Karakoyunluların kontrolüne geçmiştir. 16. yüzyılda Çaldıran Savaşı’yla Osmanlı Devleti’nin topraklarına katılmıştır.

Arapgir, Fırat Nehri’nin batısında, dağlık ve engebeli bir coğrafyada kurulmuş bir ilçedir. Doğu Anadolu’nun batı ucunda, Yukarı Fırat Havzası’nda yer alır. Malatya’ya 114 km uzaklıktadır. Arapgir’in komşuları doğuda Ağın, batıda Arguvan, kuzeyde Kemaliye ve Divriği, güneyde Keban ilçeleridir.

Arguvan İlçesi

Malatya’nın bir ilçesi olan Arguvan’ın tarihi çok eskilere dayanır. İlçe merkezinin bulunduğu yerde, Morhamam ve Karahüyük köylerindeki höyüklerde ve Karababa harabelerinde eski çağlara ait izler bulunmuştur.

Arguvan adı ilk olarak 4. yüzyıldan itibaren Bizans kaynaklarında Argaous şeklinde geçer. 8. yüzyılda Arapça kaynaklarda ise Argaûn olarak anılır. Bu iki isim de çoğul eklidir ve “Arga’lar” veya “Argav’lar” demektir. Ermenice tarih yazılarında ise 11. yüzyıldan itibaren Argawan şeklinde görülür. Bilge Umar, Argawana adının eski bir Anadolu dilinde “gümüşyeri” anlamına geldiğini ileri sürer, ancak bu görüşün kesin bir kanıtı yoktur.

Elazığ’ın Baskil ilçesi ve Malatya’nın Arapgir ilçesi doğusunda, Sivas’ın Divriği ilçesi ve Arapgir kuzeyinde, Hekimhan ilçesi batısında ve Yazıhan ilçesi güneyinde yer alan bir ilçedir. Malatya merkeze 71 km mesafededir.

Darende İlçesi

Darende, Malatya’nın bir ilçesidir. İlçe merkezi, Malatya şehir merkezinden 74 km (46 mil) uzaklıkta, kuzeybatı yönündedir. Ayrıca Sivas şehir merkezine 140 km (87 mil) güneyde, ve Kayseri şehir merkezine 117 km (110 mil) doğuda yer almaktadır. İlçenin batı ve kuzey komşuları Sivas ilidir. Doğuda Hekimhan, güneyde Akçadağ ve Elbistan, kuzeybatıda Gürün, kuzeyde Kuluncak ve Kangal ilçeleri ile sınırı vardır.

Güneydoğu Toroslar’ın kuzeye uzanan dağ zincirleri ve bunların arasındaki çukur bölgeler ilçenin coğrafi yapısını belirlemektedir. Bu çukur bölgelerin güney kısmında Nurhak Dağları’nın devamı niteliğinde dağlar yer almaktadır. Ayrıca kuzeydoğu yönünde Tohma Suyu Vadisi ile ayrılan bu dağlık bölgede farklı dağlar bulunmaktadır.

Doğanşehir İlçesi

Doğanşehir, Malatya’nın bir ilçesi olup, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Malatya merkeze 58 km mesafededir ve rakımı 1290 metredir. İlçe hem düz hem de dağlık bir araziye sahiptir. İlçenin komşuları; doğuda Çelikhan, güneyde Besni ve Gölbaşı, batıda Elbistan, kuzeydoğuda Akçadağ ve Yeşilyurt’tur. İlçe, 2023 yılında yaşanan kahramanmaraş depremleri sonucunda büyük zarar görmüştür.

Doğanşehir İlçesi tarihi ve doğal güzellikleriyle doludur. İlçemizin merkezinde Bizans döneminden kalma MÖ 66 yılında inşa edilmiş tarihi sur duvarları bulunmaktadır. Doğa severler için Erkenek vadisindeki şelale, Sürgü kasabasındaki Pınarbaşı, Takaz ve Göğtepe Yaylası gibi yerler görülmeye değerdir.

Doğanyol İlçesi

Doğanyol, Malatya iline bağlı bir ilçedir. Tarihi çok eski zamanlara dayanan Doğanyol, 1990 yılında ilçe olmuştur. İlk olarak köy olarak kurulan Doğanyol, 80 yıl boyunca belediye ve nahiye olarak hizmet vermiştir. Doğanyol’un eski adı "Keferdiz"dir, ancak bazı kaynaklarda “Kefersut” veya “Kefersük” olarak da geçer. Osmanlı döneminde Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı olan Doğanyol, daha sonra Elazığ’a, sonra da Malatya’ya bağlanmıştır.

Doğanyol, Pütürge ilçesinin bir beldesi iken, 19 Aralık 1963’te Bakanlar Kurulu kararıyla adı “Doğanyol” olarak değiştirilmiştir. İlçe, 233 km²’lik bir alana sahiptir ve Malatya’ya 90 km uzaklıktadır. Doğuda Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi, batıda Malatya’nın Pütürge ilçesi, kuzeyde Elâzığ’ın Sivrice ilçesi ile sınır komşusudur. Karakaya Barajı, ilçenin içinde yer almaktadır ve tarımsal sulama için kullanılmaktadır. İlçede kayısı üretimi en büyük gelir kaynağıdır. Ayrıca çilek ve nar üretimi de son zamanlarda gelişmektedir.

Hekimhan İlçesi

Malatya’nın Hekimhan ilçesi, “Hekimin Hanı” diye bilinen eski bir yerleşim yeridir. Zamanla adı değişen ilçe, kuzeydeki Zurbahan dağı (2091 m) ile çevrilidir. Selçuklu dönemine ait Taşhan kervansarayı, Osmanlı dönemine ait bir hamam ve bir camii, ilçenin tarihi mirasları arasındadır. 

Eskiden Kangal’dan yola çıkan bir grup veya kervan, önce Alacahan’a, sonra Hasançelebioğlu Hanı’na, ardından Küllühan’a ve en son Hekimhan’a ulaşırdı. Malatya’ya gitmek isteyenler ise Hasani Patrik Hanı’nda (bugünkü Fethiye) mola verip Yazıhan’dan geçerek Malatya’ya varırdı.

Hekimhan, tarihi boyunca önemli bir ulaşım noktası olmuştur. Bu nedenle, konaklama için uygun bir yer olarak belirlenmiş ve Köprülü döneminde Anadolu’nun genelinde yapılan yenileme çalışmaları kapsamında bir yerleşim yeri haline getirilmiştir. Bu metin, orijinal metnin anlamını korurken, bazı kelimeleri ve cümle yapısını değiştirmektedir.

Kale İlçesi

Malatya’nın Kale ilçesi, eski bir isme sahiptir: İzollu. Bu isim, ilçedeki tarihi bir kaleden gelmektedir. Kale, Malatya’nın en gelişmiş ve en yeşil yerlerinden biridir. İlçe sınırları içinde yer alan ve şu anda Karakaya Baraj Gölü’nün suları altında kalmış olan Pirot höyük, bu bölgenin çok eski çağlardan beri insanların yaşadığı bir yer olduğunu kanıtlamaktadır. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde de yazdığı gibi, bölgede bugün yaşayan İzol aşireti 1600’lü yıllarda Şanlıurfa’dan buraya göç etmişlerdir.

İzollu ismiyle bilinen ilçe, Fırat Nehri’nin (Karakaya barajı) ortasından geçmesiyle Elazığ ve Malatya tarafına bölünmüştür. İzol aşireti mensubu olan yöre halkı, kendilerini bu şekilde tanıtırlar.

İlçe, Malatya-Elazığ yolu üzerinde 45. km’de yer alır ve Kömürhan Köprüsü ilçe sınırlarında bulunur. Nüfusu yaklaşık 4 bin civarındadır ve dağınık bir yerleşim biçimi vardır. İlçede kaysı başta olmak üzere çilek yetiştiriciliği ve hayvancılık yapılır. İlçe, 1990 yılında çıkarılan bir kanunla merkeze bağlı bir nahiye iken ilçe olmuştur.

Kuluncak İlçesi

Kuluncak, Malatya’nın bir ilçesidir. İlçede yaşayan insanların çoğu 100 veya 120 yıl önce buraya yerleşmiştir. Bu insanlar önceden Bıyıkbogazı, Başören, Konaktepe ve Karıncalık mahallelerinde yaylacılık yaparlardı. Kışın ise sürülerini korumak için Kuluncak’a gelirlerdi. Kuluncak, su kenarında ve saklı bir yerde olduğu için burada kalıcı olarak yaşamaya başlamışlardır. İlçenin ismi de buradan gelmektedir. Kuytucak anlamına gelen bir kelime zamanla Kuluncak şeklinde değişmiştir.

Malatya ilinin kuzey batısında yer alan Kuluncak ilçesi, il merkezine 110 km uzaklıktadır. Kuluncak’ın mülki sınırları, kuzeyde Sivas’ın Kangal ilçesi (25 km), doğuda Malatya’nın Hekimhan ilçesi (46 km), güney ve güneybatıda Malatya’nın Darende ilçesi (22 km) ve batıda Sivas’ın Gürün ilçesi (26 km) ile belirlenmiştir. Kuluncak’ın toplam mülki sınır uzunluğu 119 km’dir. Kuluncak, Hekimhan’a 27 km, Darende’ye 47 km, Kangal’a 110 km ve Gürün’e 80 km mesafededir.

Pütürge İlçesi

Pütürge, Malatya’nın bir ilçesidir ve Malatya’ya 74 km uzaklıktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1.250 metredir. İlçede 1 nahiye, 1 belde, 2 belediye ve 62 köy ile 325 mezra bulunmaktadır.

İlçenin arazisi dağlık ve engebelidir. Düz alanlar çok azdır. İlçe toprakları, Fırat Nehri’ne katılan Şiro Çayı’nın geniş vadi tabanı ve bu vadinin çevresindeki dağlık bölgelerden oluşur. İnsanlar dağlık ve tepelik yerlerde yaşamaktadır. Tarım yapılabilen araziler ise dağların ve tepelerin yamaçlarında yer almaktadır.

İmrunya, güzel ve arzu edilen bir yer anlamına gelen Mürün adıyla 300 yıl önce bir köy olarak kuruldu. 1877’de bucak statüsü kazanarak Adıyaman’ın Kâhta ilçesine bağlandı. 1892’de ilçe olan İmrunya, Elazığ iline bağlı bir mülki idare birimi oldu. Cumhuriyet döneminde ise Malatya’ya bağlı bir ilçe haline geldi.

Nuri Şahin Eşi Kimdir? Çocuğu Var Mı? Nuri Şahin Babası Nereli? Nuri Şahin Eşi Kimdir? Çocuğu Var Mı? Nuri Şahin Babası Nereli?

Yazıhan İlçesi

Yazıhan, Malatya’nın bir ilçesidir. Malatya merkeze 40 km mesafede ve 900 metre yükseklikte yer alır. Doğu tarafında Fırat Nehri’nin bir kolu olan Kuruçay ve Elazığ il sınırı vardır. Batı tarafında Hekimhan ilçesi, kuzey tarafında Arguvan ve Hekimhan ilçeleri, güney tarafında ise Malatya merkez ve Akçadağ ilçesi bulunur. 

İlçenin güneyden kuzeye doğru eğimli bir yeryüzü şekline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kuzeydeki dağlık ve vadili bölgeler, arazinin yarısını kaplamaktadır. İlçenin diğer yarısı ise yarı sulu düz arazi olup, tarım ve yerleşim için uygundur. İlçenin topraklarının % 60’ı dağlık, % 40’ı ise tarıma elverişli niteliktedir.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bir il olan Malatya hakkında en sık karşılaşılan soru Malatya'nın en güvenli ve huzurlu ilçesi hangisi? Sorusu, bu soruya cevap vermek için yapılan araştırmalar sonrasında Malatya'nın en güvenli ve huzurlu ilçesi olarak Battalgazi ilçesi karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Hatice Zeybek