ODAŞ, dikey entegre yapısıyla enerji ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur. Grup, elektrik üretimi, elektrik perakende ve doğal gaz satışı, maden üretimi ve satışı gibi alanlarda dikey entegre bir iş modeline sahiptir.

Kuruluşundan itibaren beş yıl içinde Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi'ne giren şirketin ana faaliyet konusu elektrik üretimidir. Doğal gaz, hidroelektrik ve güneş enerjisi gibi primer kaynaklara dayalı üretim santrallerinin yanı sıra, yerli kömüre dayalı termik santraller de bulunmaktadır. Grubun madencilik faaliyetleri, stratejik bir metal olan antimuan trioksit üretimini içermekte, ayrıca çeşitli ruhsatlar altında değerli metal ve kömür kaynaklarının genişletilmesi yönünde çalışmalar da sürdürülmektedir.

ODAŞ Faaliyet Alanları

ODAŞ, zengin enerji kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla elektrik üretim, doğal gaz satış ve madencilik alanlarında faaliyet göstermektedir.

Odaş Enerji, 2010 yılında Türkiye'de enerji ve madencilik sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirketin portföyünde yerli kömüre dayalı termik santraller, doğalgaz çevirim santrali, güneş enerjisi santrali ve madencilik işletmeleri bulunmaktadır.

Enerji Alanındaki Faaliyetlerin Gelişimi:

  • Çan2 Termik Santrali: 340 MW kurulu gücünde yerli kömüre dayalıdır, 2018'de devreye alınmıştır.
  • Urfa Doğalgaz Çevirim Santrali: 140 MW kurulu gücünde olup, 0,25 MW güneş enerjisi yatırımıyla toplam kurulu gücü 140,25 MW'a ulaşmıştır. 2022'de Özbekistan'da 128 MW kapasite ile üretime başlamıştır.
  • Elektrik Üretimi Raporu: 2022 Ocak-Eylül döneminde Çan-2 Termik Santrali, brüt elektrik üretimini %11,6 artırarak 1756 GWh gerçekleştirmiş, Kapasite Kullanım Oranı %81 olmuştur.

Yerli Kömüre Dayalı Çan 2 Termik Santrali: Çanakkale ili Çan ilçesinde bulunan Çan 2 Termik Santrali, 340 MWm/330 MWe kurulu güce sahip yerli kömüre dayalı bir termik santraldir. 01.08.2018 tarihinden itibaren elektrik üretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Özbekistan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santral Yatırımı: Grubun en büyük ikinci enerji santrali olan ve 140 MW kurulu gücündeki Urfa Doğalgaz çevirim santrali, 2014 yılından beri faaliyette bulunmaktadır. Enerji üretim faaliyetlerini daha karlı ve verimli hale getirilmesi amacıyla Özbekistan'a taşınmış ve relokasyon yatırımına gidilmiştir. Tamamlandığında 174 MWe toplam kurulu güce ulaşacak olan santral, Özbekistan'ın Khorezm bölgesinde yer almaktadır. 2022 yılı 1. çeyreği içerisinde kademeli olarak üretime geçmesi planlanmaktadır.

Şanlıurfa Güneş Enerji Santrali: 0,25 MW kapasiteli kurulu güce sahip Urfa Güneş Enerji santrali, 2014 Ocak ayında devreye alınmıştır. Bu santral, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bağlılığın bir göstergesidir.

Madencilik Alanındaki Faaliyetlerin Gelişimi:

  • Rezervler: Odaş, altın, gümüş, antimuan ve kömür rezervlerine sahiptir.
  • İşletme Ruhsatları: 4 adet işletme ruhsatı bulunmaktadır.
  • Değerli Metal Madenciliği: Hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Turizm ve Marina Alanlarında Yatırım: Turizm ve marina yatırımları alanlarındaki fırsatların değerlendirilmesine yönelik Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Boykot Olmayan Ayakkabı Markaları Hangileri? Yerli Ayakkabı Markaları Listesi Boykot Olmayan Ayakkabı Markaları Hangileri? Yerli Ayakkabı Markaları Listesi

ODAŞ Kimin Sahibi Kim?

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş., Türkiye merkezli bir enerji ve madencilik şirketidir. Şirketin sahipleri arasında tanınmış Özal ailesinin de olduğu bilinir. Şirketin en büyük hissedarı, yüzde 15,53 hisse ile Burak Altay'dır. İkinci sırada, yüzde 5,53 hisse ile eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal'ın oğlu Abdulkadir Bahattin Özal yer almaktadır. Şirketin diğer ortaklarının payı yüzde 78,94'tür.

Abdulkadir Bahattin Özal, aynı zamanda şirketin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Şirket, orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla İsrail'den uçak kiralayarak hükümete sunmuştur. Bu durum, çeşitli çevreler tarafından bazı eleştirilere neden olmuştur.

Kaynak: Mehmet Pamuk